Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

СТАНИ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ КЪМ ООН ЗА 2022-2023!

Защото младите хора са решението, а не проблемът!

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ съществува от 2006 г. и се координира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи на Република България. Партньори на Програмата са и други институции и неправителствени организации, сред които Национален младежки форум, Българска платформа за международно развитие, ISIC България, сдружение „Национална младежка карта“. Всяка година двама младежки делегати към ООН се избират в конкурс от четири кръга.

КАТО МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ С 18-МЕСЕЧЕН МАНДАТ ЩЕ:

 • бъдете част от делегацията на България на заседанията на Комисията за социално развитие през февруари 2023 г. и на 78-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през октомври 2023 г.; 
 • представлявате и защитавате мненията и интересите на младите хора от България на най-високо международно ниво;
 • бъдете мостът за комуникация между българската младеж и институции на национално и международно ниво;
 • проведете проучване за предизвикателствата пред младите хора в България, инициирате широки дискусии, за да разберете какви са техните идеи за разрешаването им;
 • имате възможност да участвате във вземането на решения на високо равнище; Програмата за младежки делегати към ООН в България е една от първите в света, а по-малко от 40 страни-членки на ООН от общо 193 включват младите хора в процесите на вземане на решения в ООН;
 • отстоявате лидерската позиция на българската програма „Младежки делегати към ООН“ като една от най-добрите, устойчиви и овластяващи младите хора програми в световен мащаб!

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ДВАМА ОФИЦИАЛНИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТИ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ООН:

Критериите за избор на младежки делегати съответстват на ценностите на позицията:

 • свобода;
 • толерантност;
 • сътрудничество;
 • уважение;
 • отговорност.

НАЙ-ВАЖНОТО Е ДА:

 • познавате и споделяте ценностите на ООН;
 • имате опит в управлението на идеи, проекти и хора;
 • владеете „езика на дипломацията“ и притежавате умения за преговори, застъпничество и постигане на консенсус;
 • имате добри презентационни и комуникационни умения;
 • умеете да работите в екип.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ДА:

 • имате българско гражданство към момента на кандидатстване;
 • сте на възраст между 18 и 29 години към датата на подаване на документите за кандидатстване;
 • владеете отлично английски език, писмено и говоримо (желателно, но не задължително, е владеене на втори официален език на ООН);
 • познавате добре работата на ООН в сферата на младежта;
 • сте запознати с младежкия сектор в България и актуални теми, свързани с младите хора;
 • имате принос към развитието на активно гражданско общество;
 • притежавате лидерски качества, инициативност и организационни умения;
 • умеете да мотивирате и общувате с млади хора;
 • не сте член на младежка политическа партия, младежко политическо сдружение или младежка структура на политическа партия и/или коалиция;
 • сте в България по време на целия мандат от 18 месеца;
 • предвидите достатъчно времеви ресурс за изпълнение на задълженията Ви като младежки делегат през всички 18 месеца от мандата – от юли 2022 г. до декември 2023 г.

Ако отговаряте на горепосочените критерии и сте готови да приемете предизвикателството и отговорността да бъдете български младежки делегат към ООН или познавате подходящ кандидат, кандидатствайте или номинирайте до 23:59 ч. на 18 април 2022 г. на http://bgyouthdelegate.org/apply-now-2022/                                                

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И НОМИНИРАНЕ

В случай, че имате въпроси, можете да ги отправите към нас на e-mail: questions@bgyouthdelegate.org.

КОГА:

Етап от конкурса Период на провеждане*
1 кръг: Мотивация краен срок: 23:59 ч. на 18.04.2022 г.
2 кръг: Документи 23.04-08.05.2022 г.
3 кръг: Център за оценка 11-12.06.2022 г.**
4 кръг: Панелно интервю  третата или четвъртата седмица на юни 2022 г.***

* Възможни са промени в датите на конкурса. Моля следете уебсайта и Facebook страницата ни за допълнителна информация. 

** Датите за Центъра за оценка ще бъдат потвърдени окончателно в средата на месец май.

***Датата на панелното интервю ще бъде обявена окончателно по време на Центъра за оценка. 

Центърът за оценка е двудневен и физическото присъствие на класираните за 3-ти кръг кандидати и през двата дни е задължително условие за допускане в следващия етап на конкурса. С оглед на пандемията от Covid-19 и в зависимост от текущата обстановка в страната Центърът за оценка може да се проведе и във виртуален формат. 
Панелното интервю се провежда пред жури с представители на Министерство на външните работи, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Дружество за ООН в България, Национален младежки форум, ISIC България, Българска платформа за международно развитие.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всяка година освен двамата официални български младежки делегати към ООН се обявяват и двама младежи – резерви.

Една от отговорностите на делегатите и техния екип е да фондонабират средства, с които да обезпечат събитията в мандата си.

Позицията „български младежки делегат към ООН“ е напълно доброволна.

Две поредни години (през октомври 2012 г. и 2013 г.) пътуването на един от двамата младежки делегати до Ню Йорк се осъществява с любезното съдействие на ISIC България. През последните шест години Министерството на външните работи на Р България обезпечава изцяло транспортните разходи и настаняването на младежките делегати в Ню Йорк.

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ!

Повече актуални новини за Програмата можете да откриете на:

Facebook: Български младежки делегати към ООН

YouTube: BGYouth Delegate

Website: www.bgyouthdelegate.org