Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

  История

• Октомври 2006: Начало на преговорите на Дружеството на ООН в България с Министерството на външните работи на Република България и с Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк.
• Февруари 2007: Неформален статут на младежки представител в Комисията за социално развитие (февруари 2007), даден на г-жа Боряна Атанасова по време на стажа ѝ в Постоянното представителство.
• Октомври 2007: Министерството на външните работи на Република България избира първите официални младежки делегати: г-ца Боряна Атанасова и г-н Стоименов.
• Октомври 2008: Министерството на външните работи на Република България избира втория младежки делегат: г-ца Елизабета Петрова.
• Януари 2009: Стартиране на първата национална кампания за институционализиране на програмата „Български младежки делегат” с 3 стратегически направления: подбор, информационни кампании и кампании за проучване.
• Октомври 2009: Избрани са третите официални български младежки делегати: г-ца Кристина Попова и г-н Атанас Михнев.
• Октомври 2010: Избрани са четвъртите официални български младежки делегати: г-ца Иванова и г-н Кирилов.
• Юли 2010: Три основни цели на екипа 2010-2011 :
1.Един отбор на младежките делегатис много хора но с едно лице;
2. Популяризиране на две приоритетни области (безработицата сред младите хора и образованието) по време на Международната година на младежта чрез различни дейности в България;
3. Българските младежки делегати стават ‘дигитални’!
• 3-15 октомври 2010: Две събития посветени на младежта, организирани за първи път от български младежки делегати в Ню Йорк:
1. Изложба на наградените снимки от уникалния конкурс на тема „ Българската интерпретация на приоритетните области от Световната програма на младежта”;
2. Панелна дискусия с ЮНЕСКО, Програмата на ООН за младежта и Алианса на цивилизациите;

10426556_906738862678262_870385747672949609_n

• 24 октомври 2010: 5 годишен юбилей: Представяне на първата книга на Българските младежки делегати, тържествен концерт и обявяване на посланика на добра воля на Български младежки делегат 2010-2011.

• Май 2011: Избрани са петите официални български младежки делегати: г-ца Катерина Ловчинова, г-ца Стефани Симеонова и г-ца Надежда Белчева.
• Юли 2012: Избрани са шестите официални български младежки делегати: г-н Асен Димитров и г-ца Гергана Томова за 67-та сесия на Общото събрание на ООН и г-ца Боряна Зарева и г-ца Илияна Лазарова за Комисията за социално развитие;
• Юни 2013: Избрани са седмите официални български младежки делегати: г-ца Милена Андреева и г-н Петър Младенов;
• Юни 2014: Избрани са осмите официални български младежки делегати: г-ца Ани Колева и г-ца Радина Колева;
• Юли 2015: Избрани са деветите официални български младежки делегати: г-ца Анина Йовкова и г-н Димитър Димитров;
• Юни 2016: Избрани са десетите официални български младежки делегати: г-ца Александра Мирчева и г-ца Ива Цолова;
• Юни 2017: Избрани са единадесетите официални български младежки делегати: г-ца Ася Панджарова и г-ца Ралица Диканска;
• Юни 2018: Избрани са дванадесетите официални български младежки делегати: г-н Дилиян Манолов и г-н Явор Гочев;
• Юни 2019: Избрани са тринадесетите официални български младежки делегати: г-ца Богомила Корманова и г-н Минко Даскалов.
• Юли 2020: Избрани са четиринадесетите официални български младежки делегати: г-ца Кристиана Стоянова и г-н Тодор Рогошев.