Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

 

Кои сме ние?

Дружество за ООН в България

Създадено през януари 1948 г. с цел да подпомогне приемането на България в ООН, Дружеството е една от най-старите неправителствени организации в страната. Членове на организацията са дипломати от кариерата, университетски преподаватели, студенти и млади хора. Председател е посланик Иван Гарвалов.

Дружество за ООН в България е член на Световната федерация на асоциациите за ООН (WFUNA) заедно с над 160 други национални асоциации. Също така е част и съосновател на Българската платформа за международно развитие. Още от самото създаване на Национален младежки форум, Дружество за ООН в България е сред активните му членове.

Мисията на Дружеството е да работи за сплотяване на българската общественост в подкрепа на Организацията на Обединените нации и за заздравяване на международния мир и сигурност, за развитие на разбирателството между народите и за зачитане на основните права и свободи на човека.

Дейност, програми и проекти

Чрез своите дейности, програми, проекти и издания, Дружеството прилага и разпространява идеите, принципите и решенията на ООН. Организацията участва активно в алтернативни методи за гражданско образование в духа на ООН.

Днес Дружеството изпълнява мисията си на местно ниво чрез:

  • Популяризиране на ценностите, програмите и инициативите на ООН чрез разнообразни проекти, включващи различни местни и международни участници в България, вариращи от ученици през правителствени и неправителствени институции, младежки и ООН организации, студенти и професионалисти;
  • Възпитание и развитие на заинтересоваността и познанието за ООН сред различни социални групи, с най-голям фокус на младежите посредством развиването на Младежката секция на Дружеството за Обединените нации с основна цел да привлече и развие квалифицирани и активни млади хора, за активно гражданско общество, доброволен и социално отговорен управленски манталитет с насочени и оживени интереси в областта на ООН, глобалните отношения, постоянно развитие, социално отговорен бизнес и създаване на ефективни политики;
  • Активно работи за дългосрочната кауза за разпознаване на младежите като равноправен партньор в развитието и включването им във всички фази на вземането на решения чрез създаване и развиване на Програма „Български младежки делегати към ООН”.

Управителен съвет

• Посланик Иван Гарвалов, Председател;
• Проф. Емил Константинов, Заместник-председател;
• Проф. Петранка Филева, Заместник-председател;
• Розалина Недкова, Главен секретар;
• Мария Спасова;
• Петър Бучков;
• Райко Райчев.