Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

 Кои сме ние?

Дружество за ООН в България

Създадено през януари 1948 г. с цел да подпомогне приемането на България в ООН, Дружеството е една от най-старите неправителствени организации в страната. Членове на организацията са дипломати от кариерата, университетски преподаватели, студенти и млади хора. Председател е посланик Иван Гарвалов.

Дружество за ООН в България е член на Световната федерация на Асоциациите за ООН (WFUNA) заедно с над 160 други национални асоциации. Също така е част и съосновател на Българската платформа за международно развитие. Още от самото създаване на Национален младежки форум, Дружество за ООН в България е сред активните му членове.

Мисията на Дружеството е да работи за сплотяване на българската общественост в подкрепа на Организацията на Обединените нации и за заздравяване на международния мир и сигурност, за развитие на разбирателството между народите и за зачитане на основните права и свободи на човека.

Дейност, програми и проекти

Чрез своите дейности, програми, проекти и издания, Дружеството прилага и разпространява идеите, принципите и решенията на ООН. Организацията участва активно в алтернативни методи за гражданско образование в духа на ООН.

Днес Дружеството изпълнява мисията си на местно ниво чрез:

  • Популяризиране на ценностите, програмите и инициативите на ООН чрез разнообразни проекти, включващи различни местни и международни участници в България, вариращи от ученици през правителствени и неправителствени институции, младежки и ООН организации, студенти и професионалисти;
  • Поощряване на образованието за правата на човека в България сред студенти, местни законотворци, активисти от неправителствени организации и младежи;
  • Възпитание и развитие на заинтересоваността и познанието за ООН сред различни социални групи, с най-голям фокус на младежите посредством развиването на Младежката секция на Дружеството за Обединените нации с основна цел да привлече и развие квалифицирани и активни млади хора, за активно гражданско общество, доброволен и социално отговорен управленски манталитет с насочени и оживени интереси в областта на ООН, глобалните отношения, постоянно развитие, социално отговорен бизнес и създаване на ефективна политики.
  • Активно работи за дългосрочната кауза за разпознаване на младежите като равноправен партньор в развитието и включването им във всички фази на вземането на решения чрез създаване и развиване на Програма „Българския младежки делегат към ООН”.

Ръководство

Управителен съвет и администрация

Административните позиции в Ръководството на Дружеството за ООН в България се заемат от:

• Посланик Иван Гарвалов, Председател;
• Проф. Емил Константинов, Заместник председател;
• Проф. Петранка Филева, Заместник председател;
• Ива Досева, Главен секретар;

Управителен съвет

Членове на Управителния съвет са също и:
• Райко Райчев, директор на Генерална дирекция „Глобални въпроси“ в Министерство на външните работи на Република България;
• Петър Бучков, бивш Председател на Младежката секция на Дружеството за ООН;

• Ивайло Стоименов, Национален координатор на Програмата „Български младежки делегат” 2008-2009 г., Български младежки делегат 2006-2007;За повече информация посете уебсайта на Дружество за ООН в България.

Our Team

Посланик Иван Гарвалов

Председател на УС
Please specify image url

Проф. Петранка Филева

Зам. председател на УС
Please specify image url

Joy Granger

Charity Lead
Please specify image url

Ria Watson

Team Organizer
Please specify image url