Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

Стани следващият Български младежки делегат към ООН (1)

България търси своите нови младежки делегати към ООН

За седемнадесета поредна година чрез конкурс в четири кръга ще бъдат определени двамата официални младежки представители на България към Организацията на обединените нации с мандат 2023-2024 година. Дружеството за ООН в България с официалната подкрепа на Министерството на външните...