Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

124844906_3822990934386359_3276669334844777270_o

Българските младежки делегати към ООН за 2020/2021 година Тодор и Кристиана търсят доброволци за своя екип!

Вземи участие и помогни мандатът да мине гладко и продуктивно. Екипът ни се нуждае от:
1. Преводач*
2. Създател на:
– графично съдържание
– текстово съдържание
3. Организатор на събития
4. Връзки с обществеността**

Като доброволец ще имате възможност да се запознаете с работата на младежките делегати към ООН, да помогнете за постигането на целите ни и да направите гласът на българската младеж по-ясен. 🇧🇬 🇺🇳
Екипът ще стартира работа от 1-ви декември. Кандидатствай за място в екипа ни на следния линк: shorturl.at/fnHI7

⏰ Краен срок за кандидатстване 23.11.2020г.

*За позицията преводач е необходимо владеене на английски или френски език.
**За позиция връзки с обществеността е препоръчително кандидатът да е завършил курс, да изучава или да е завършил съответната дисциплина.

Програмата се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с подкрепата на Министерството на външните работи и парньори от неправителствения сектор. 

About Author

administrator