Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

10

Международен ден на младежта

На 12-ти август 2015-та г. младежките делегати на България към ООН Димитър Димитров и Анина Йовкова, заедно със своята предшественичка Ани Колева, отправиха специално видео послание към младите хора в страната, поздравявайки ги за Международния ден на младежта. Инициативата получи широк отзвук в социалните мрежи и спомогна за популяризирането и успешното начало на мандата на новите делегати.