Select Your Style

Choose your layout

Български Младежки Делегат

СТАНИ СЛЕДВАЩИЯТ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ към ООН за 2017-2018!

Защото младите хора са решението, а не проблемът!

 

newdelegatesПрограмата „Български младежки делегати към ООН“ се организира за единадесета поредна година от Дружеството за ООН в България, благодарение на ежегодна  подкрепа от Министерството на външните работи. Официални партнъори на Програмата са Национален младежки форум и ISIC България.

ЗАЩО & КАКВО: Младежки делегат с активен 18 месечен мандат:

–  Искате ли да бъдете част от делегацията на България на 72-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през октомври 2017 г. и на заседанията на Комисията за социално развитие през февруари 2018 г.?

–  Уверени ли сте, че можете да защитавате интересите на младите хора по целия свят заедно с други национални младежки делегати?

–  Готови ли сте да направите проучване на проблемите на младите хора в България, да инициирате широки дискусии, да научите повече за техните мнения, нужди и интереси и да бъдете гласът на българската младеж?

–  Искате ли да станете част от уникалната инициатива за младежко участие във вземането на решения, която поставя България сред страните лидери в световен план (около 30-тина страни членки на ООН имат младежки делегати)?

–  Можете ли да отстоявате лидерската позиция на българската програма като една от най-добрите практики в световен план при младежките делегати?

КАК:  Двама официални младежки делегати на България, критерии за кандидатстване:

Критериите за избор на младежки делегат съответстват на ценностите на позицията:

–  свобода     

–  толерантност       

–  сътрудничество

–  уважение             

–  отговорност

Най-важното е да:

–  познавате и споделяте ценностите на ООН, доброволчеството и гражданското общество

–  имате  опит в управлението на идеи, проекти и хора

–  владеете „езика на дипломацията”- умела реторика

–  притежавате умения за преговори, лобиране и постигане на консенсус

–  имате добри презентационни умения и др.

–  работите добре в екип.

Конкретни изисквания:

–  българско гражданство към момента на кандидатстване

–  възраст между 18 и 29 години към датата на подаване на документите за кандидатстване

–  свободно владеене на писмен и говорим английски език

–  желателно, но не задължително владеене на втори официален език на ООН

–  добро познаване на работата на ООН и отлична запознатост с теми, свързани с младежта

–  активно участие и принос към младежкия активизъм

–  лидерски качества, инициативност и организационни умения

–  способност за общуване и мотивиране на млади хора

–  местонахождение в България по време на целия мандат от 18 месеца

–  времеви ресурс за кампанията през 18-те месеца ангажимент – юли 2017г. –  декември 2018г.

– отлично познаване и съвестно изпълнение на задълженията по време на мандата                                                                         

Ако отговаряте на горепосочените критерии и сте готови да приемете предизвикателството, кандидатствайте сам или номинирайте подходящ приятел за Български младежки делегат до полунощ на 2 април  2017 г.!

 

Можете да кандидатствате сами или да номинирайте на онлайн формуляра ни на  http://bgyouthdelegate.org/apply-now-2017/

Изпращайте запитванията си на questions@bgyouthdelegate.org.

 КОГА**:

 1-ви кръг:

Онлайн формуляр:                                    2 април 2017,  23.59

2-ри кръг:

Документи:                                          18 – 30 април 2017, 23.59

3-ти кръг*:                                                                          

Център за оценяване:                               27 май – 4 юни 2017       

(Двудневна среща през уикенда на класираните до този кръг кандидати.  Очаквайвайте допълнителна информация.)              

4-ти кръг*:

Панелно интервю:                            в началото на юни 2017

Пред жури с  представители на Министерство на външните работи; Министерството на младежта и спорта; Дружество за ООН в България; Национален младежки форум; ISIC България и др. партнъори.

  *  Конкретните дати ще се обявят през месец май.

** Възможни са промени на датите за конкурса. Моля следете уебсайта и Facebook страницата ни.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Новоизбраните младежки делегати разполагат с минимален бюджет в началото на техния мандат. Една от отговорностите на делегатите и техния екип е да фондонабират средства, с които да обезпечат събитията в мандата си.  

Две поредни години един от двамата младежки делегати летяха до Ню Йорк с любезното съдействие на ISIC България през октомври 2012 г. и 2013 г. Министерството на външните работи отпусна при последните три пътувания транспортни разходи и настаняването в Ню Йорк. В момента се водят преговори с нашите партнъори за обезпечение на транспортните разходи  до САЩ.

 

УСПЕХ!

Български младежки делегат 2017-2018

Защото младите хора са решението, а не проблемът!


Посетете ни на:

Facebook: Български младежки делегати към ООН

YouTube: BGYouth Delegate

www.bgyouthdelegate.org

questions@bgyouthdelegate.org.