Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

СТАНИ СЛЕДВАЩИЯ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ към ООН за 2018-2019!

Защото младите хора са решението, а не проблемът!

BGyouthdelegate_poster2018

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ се организира и координира за 12-та поредна година от Дружеството за ООН в България, благодарение на ежегодна  подкрепа от Министерството на външните работи на Р България. Официални партньори на Програмата са Национален младежки форум и ISIC България.

Като младежки делегат с 18 месечен мандат ще: 

–  бъдете част от делегацията на България на 73-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през октомври 2018 г. и на заседанията на Комисията за социално развитие през февруари 2019 г.

–  представлявате и защитавате мненията и интересите на младите хора от България на най-високо международно ниво

–  направите проучване на предизвикателствата пред младите хора в България, инициирате широки дискусии,  за да разберете какви са техните идеи и интереси и ще бъдете гласът на българската младеж пред институции на национално и международно ниво

–  станете част от уникалната инициатива за младежко участие във вземането на решения, която поставя България сред страните лидери в световен план (по-малко от 40 страни членки на ООН имат младежки делегати и България е една от тях)

–  отстоявате лидерската позиция на българската програма „Младежки делегати към ООН“ като една от най-добрите, устойчиви и овластяващи младите хора програми в световен мащаб!

Критерии за избор на двама официални младежки делегати на България към ООН:

Критериите за избор на младежки делегати съответстват на ценностите на позицията:

–  свобода     

–  толерантност       

–  сътрудничество

–  уважение             

–  отговорност

Най-важното е да:

–  познавате и споделяте ценностите на ООН, доброволчеството и гражданското общество;

–  имате  опит в управлението на идеи, проекти и хора;

–  владеете „езика на дипломацията” и притежавате умения за преговори, лобиране и постигане на консенсус;

–  имате добри презентационни и комуникационни умения;

–  работите добре в екип.

Задължително е да:

–  имате българско гражданство към момента на кандидатстване;

–  сте на възраст между 18 и 29 години към датата на подаване на документите за кандидатстване;

–  владеете отлично английски език писмено и говоримо (желателно, но не задължително е владеене на втори официален език на ООН);

–  познавате добре работата на ООН и да сте запознати с младежкия сектор в България и теми, свързани с младите хора;

–  имате активно участие и принос към младежкия активизъм;

–  притежавате лидерски качества, инициативност и организационни умения;

–  умеете да мотивирате и общувате с млади хора; 

–  сте в България по време на целия мандат от 18 месеца;

–  предвидите достатъчен времеви ресурс за изпълнение на задълженията ви като младежки делегат през всички 18 месеца от мандата – юли 2018г. –  декември 2019г.                                                           

Ако отговаряте на горепосочените критерии и сте готови да приемете предизвикателството и отговорността да бъдете български младежки делегат към ООН, кандидатствайте или номинирайте подходящ кандидат до 23:59 ч. на 11 април  2018 г.! на  http://bgyouthdelegate.org/apply-now-2018/

В случай, че имате въпроси, можете да ги отправите към нас на e-mail: questions@bgyouthdelegate.org.

КОГА:

Етап от конкурса Период на провеждане*
1 кръг: онлайн формуляр краен срок: 23:59 ч. на 11.04.2018 г.
2 кръг: допълнителни документи 19.04.-30.04.2018 г.
3 кръг: център за оценка 26.-27.05 или 2-3.06**
4 кръг: панелно интервю до средата на юни 2018 г.**

* Възможни са промени в датите на конкурса. Моля следете уебсайта и Facebook страницата ни за допълнителна информация. 

** Датите за Центъра за оценка и панелното интервю ще бъдат уточнени финално в началото на месец май. 

Центърът за оценка е двудневна среща през уикенда на класираните до този кръг кандидати.  Физическото присъствие и през двата дни е задължително условие за допускане на кандидати в следващия етап на конкурса!           

Панелното интервю се провежда пред жури с представители на Министерство на външните работи; Министерството на младежта и спорта; Дружество за ООН в България; Национален младежки форум; ISIC България и други партньори на Програмата.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Новоизбраните младежки делегати разполагат с минимален бюджет в началото на техния мандат. Една от отговорностите на делегатите и техния екип е да фондонабират средства, с които да обезпечат събитията в мандата си.  

Две поредни години (през октомври 2012 г. и 2013 г.) пътуването на един от двамата младежки делегати до Ню Йорк се осъществява с любезното съдействие на ISIC България. Пеез последните четири години Министерството на външните работи на Р България обезпечава изцяло транспортните разходи и настаняването на младежките делегати в Ню Йорк. 

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ!

Повече актуални новини за Програмата можете да откриете на:

Facebook: Български младежки делегати към ООН

YouTube: BGYouth Delegate

Website: www.bgyouthdelegate.org