Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

Мисия

Основната мисия на младежките делегати е да бъдат мост между младите хора в България и институциите, както на национално, така и на международно ниво. Това се осъществява чрез провеждане на постоянни срещи с младите хора в страната и запитвания сред тях с цел идентифициране на техните основни проблеми и потребности. Тези данни се обобщават и анализират, на тяхна база се подготвя изказването на младежките делегати пред Общото събрание на ООН и пред Комисията за социално развитие на ИКОСОС. Българското правителство, в лицето на Министерство на външните работи и Българското представителство в ООН, разпознава програмата „Български младежки делегати към ООН“ като легитимния глас на млади хора в България. По този начин двама български младежи всяка година участват в процеса на взимане на решения на най-високо международно равнище и осъществяват на практика младежкото включване в създаването на политиките и стратегиите, засягащи младите хора.

Визия

10846320_906738676011614_5761407829321148843_nСветът, който искаме да видим е свят, в който младите хора са активна част от процесите на вземане на решения и създаване на политики на всички институционални нива, както в България, така и на международно ниво. Програмата „Български младежки делегати към ООН“ е една от програмите, които активно работят за разпространение на тази форма на младежко включване и в други държави. Нашата визия се основава на изграждането на проактивни, образовани и мотивирани млади хора, хора, които имат широки познания за проблемите и приоритетите в различни сфери на обществения живот в страната и по света. Това е постоянен процес, в който ние виждаме задължителното участие на институциите, гражданския и неправителствен сектор, както и младия човек.

Ценности

Основните ценности, на които се основаваме са свобода, толерантност, сътрудничество, уважение, отговорност. Те са основата, на която се изгражда дейността на младежките делегати и гарантират устойчивост на Програмата.

10426556_906738862678262_870385747672949609_n

Свобода

Правото на свободно изразяване без да се накърнява достойнството и авторитета на другите.

Толерантност

Уважаваме другите, ценим многообразието и различията. Отнасяме се с нетърпимост към всяка форма на ксенофобия и дискриминация.

Сътрудничество

Осигуряване на сътрудничество и партньорство с организации, които споделят нашите ценности.

Уважение

Отнасяме се с уважение към всички.

Отговорност

Отнасяме се с отговорност при изпълнението на нашите дейности и се съобразяваме, че ресурсите, които привличаме трябва да бъдат законово регламентирани и произлизащи от прозрачни източници.