Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

МарияБадева-КристинаМинчева

Заместник-министърът на външните работи Зарица Динкова обяви новите български младежки делегати към ООН

Новите младежки представители на България към ООН с мандат 2021-2022 година са Мария Бадева и Кристина Минчева. Това стана ясно днес след провеждането на финалния четвърти кръг от националния конкурс за избор на младежките ни делегати. Заместник-министърът на външните работи Зарица Динкова приветства новата двойка делегати по време на тържествена церемония в Министерството на външните работи.

МарияБадева-КристинаМинчева

Мария Бадева е архитект и изследовател. Завършва Магистър по Архитектура в UCL, Лондон. В момента е докторант към катедра „Градоустройство“ в Архитектурния факултет в София. Създава архитектурен проект за „Институция на Непредставените нации и народи“, както и редица други архитектурни и урбанистични проекти в Китай, България, Франция, Италия, Холандия, Германия и Великобритания, някои от които са отличени с престижни награди. Силно се интересува от това как градовете ни могат да бъдат пресъздадени чрез идеите, креативността и въображението на младите и как тяхното участие в градското планиране би довело до по-устойчиви, приобщени и здравословни градски пространства, които да подобрят както физическото, така и психическото здраве на младите.

Кристина е второкурсник в специалност „International Politics with French studies“ в Париж, Франция. Била е ученик в международно училище във Франкфурт, Германия в продължение на пет години, през които е била посланик в различни академични младежки общности като MIS Youth Climate Summit, Model United Nations и в кампанията на фондацията на ООН Girl Up, както и активен член на училищния клуб по устойчиво развитие и дебати. Била е доброволец в НПО ICanToo, стажант в консултантската фирма Human Dynamics и младежки делегат на България към Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа.

В обръщението си заместник-министър Динкова поздрави всичките шестима финалисти за положените усилия и изтъкна, че Програмата е важен елемент в политиките на Министерството на външните работи за овластяване на младите хора и участието им в процесите на вземане на решение както в рамките на Трети комитет на ООН и на Икономическия и социален съвет, така и на национално ниво.

Тя благодари на Дружеството за ООН в България и институциите които реализират тази програма. За 15-а поредна юбилейна година програмата „Български младежки делегати към ООН“ се координира от Дружеството за ООН в България в партньорство с Министерството на външните работи.

В-дъното-ЗарицаДинкова-ВалериЙотов

„Желая ви да бъдете смели, иновативни и визионери. Казвайте това, което мислите. За да представите България по най-добрия начин в ООН и пред света трябва да сте двигатели на положителната промяна и да имате увереността, че можете да бъдете такава и можете да се справите с новите предизвикателства. За да изпълните всичко това са нужни и много работа, и много професионализъм, така че ви приветствам да се възползвате от инструмента, който МВнР ви дава и да представлявате младите хора на България по достоен начин“, каза още заместник-министър Динкова, обръщайки се към новите ни младежки представители.

Националният конкурс за избор на „Български младежки делегати към ООН” се организира за петнадесета поредна година от Дружеството за ООН в България в сътрудничество с МВнР. След 3-месечна селекционна процедура в 4 кръга, шестте финалисти представиха проект на реч, както и своята мотивация за бъдещия си мандат пред 13-членна комисия. В състава на комисията бяха представители на Дирекция „ООН и сътрудничество за развитие” и на Дирекция „Права на човека” на Министерството на външните работи, представител на Дипломатическия институт към МВнР и Министерството на младежта и спорта, представители на Дружеството за ООН в България, Националния младежки форум, сдружение „Национална младежка карта“ и на Българската платформа за международно развитие, както и младежки делегати от предходни години.

Двамата българските младежки делегати към ООН са с мандат от 18 месеца и се включват в делегацията на страната ни към Общото събрание на ООН и Комисията по социално развитие на Икономическия и социален съвет на ООН.

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ се координира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи на Република България. Позицията на младежки делегат към ООН съществува в около 40 държави от целия свят. С Програмата България се нарежда сред страните – лидери в световен и европейски план, които разпознават младите хора като равностоен партньор в процеси на вземане на решения на национално и международно равнище.

About Author

administrator