Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

UN BGYD_2021_small

България търси новите младежки делегати към ООН

За 15-та юбилейна година в конкурс от четири кръга ще бъдат избрани следващите официални младежки представители към Организацията на Обединените нации с мандат 2021-2022 година.

Дружеството за ООН в България с официалната подкрепа на Министерството на външните работи на Република България организира за петнадесета поредна година национален конкурс за избор на български младежки делегати към ООН. Селекционната кампания ще продължи от март до юни 2021 г.

Всяка година програмата „Български младежки делегати към ООН“ овластява двама младежи да представляват гласа на младежите в България и да отстояват техните интереси на най-високо междуправителствено ниво. Младежките делегати стават част от делегацията на България към Общото събрание на ООН и Комисията по социално развитие на ИКОСОС и да работят с права, сравними с тези на акредитиран дипломат, по решенията на ООН за младежта.

В световен план България е доказан лидер в младежкото включване на международно ниво с вече 15-годишна утвърдена практика. През изминалата година добрият национален пример бе затвърден, като България бе една от малкото държави-членки на ООН, която предостави на младежките си делегати възможността за виртуално изказване от името на българската младеж по време на 75-тата сесия на Общото събрание на ООН.

Двамата младежки делегати се избират чрез прозрачен национален конкурс от четири кръга. Подробности за него може да откриете на уебсайта на Програмата (http://bgyouthdelegate.org/). Мандатът на делегатите е със срок от 18 месеца, през които те имат различни задължения на национално и международно ниво, като работата им е насочена главно към младежките политики и актуалните за българската младеж теми и предизвикателства.

Можете да кандидатствате или да номинирате подходящ за позицията млад човек на http://bgyouthdelegate.org/apply-now-2021/ до 23:59 ч. на 16.04.2021 г.

За повече информация:

www.facebook.com/bgyouthdelegate

questions@bgyouthdelegate.org

About Author

administrator