Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

Снимка: https://un.org

Участие на българските младежки делегати към ООН в неформален дебат по време на Трети комитет в 75-тата сесия на Общото събрание

На 21.10.2020 г. се проведе онлайн неформален дебат в рамките на Трети комитет на Общото събрание на ООН, в който взеха участие и Българските младежки делегати към ООН с мандат 2019/2020г. – Богомила Корманова и Минко Даскалов. Организатори на срещата бяха Посланикът на ЕС към ООН Олаф Скоог, Президентът на ОС на ООН Волкан Бозкър, Председателят на Трети комитет на ОС Каталин Богяй, кабинетът на Пратеника на ГС по младежките въпроси Джаятма Викраманаяке, и и първият секретар на Постоянното представителство ан ЕС към ООН – Жулиан Буртембург.  Сред присъстващите бяха младежки делегати от близо 40 държави и над 140 броя включили се участници в онлайн сесията.

zm_scrnsht_2

Богомила и Минко имаха възможността да изразят гласа на младите българи за поредна година на най-високо международно ниво, като в речта си подчертаха приоритетите през своя мандат – качествено образование и заетост. Младежките ни делегати споделиха за своята национална кампания под надслов “Преподаватели иноватори”, която има за цел да представи иновативните практики в областта на образованието, отправяйки препоръки за подобрение на качеството му чрез преки примери. Що се отнася до заетостта, Българските младежки делегати към ООН настояха за достойна работа с подходящи работни условия, справедливо заплащане и баланс между личния и професионален живот, както и фокус върху менталното здраве, особено в сегашните времена на несигурност.

Във финалните си послания, Богомила и Минко напомниха не само за честването на 75-тата годишнина на ООН тази година, но и за 65-тата годишнина от присъединяването на България към Организацията. Държавите-членки бяха призовани да действат по образец на България, включвайки и овластявайки своите младежи в процесите на вземане на решения на всички равнища.

Zm_scrnsht_1

Младежките представители на държави от всички точки на света споделиха своите опасения от последствията на пандемична обстановка. Те апелираха за засилено международно сътрудничество, което е изключително важно за младежта, тъй като липсата на такова създава предпоставки за заплахи на мира и сигурността им. В тази връзка финландският младежки делегат сподели, че в момента се разработва национален план, според който институциите ще разпознават ролята на младите хора в мира и сигурността. Финландия бе една от първите държави, която приложи Резолюция 2535 (Младежи, мир и сигурност)[1]. Други важни аспекти, които мнозина страни засегнаха, бе равенството между половете и овластяването на момичетата и младите жени.

[1] S/RES/2535(2020)

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ се координира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи на Р България.

About Author

administrator