Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

1-done

Милен Люцканов приветства работата на българските младежки делегати към ООН

Заместник-министърът на външните работи Милен Люцканов приветства днес българските младежки делегати към ООН на официален брифинг, който се провежда по традиция през март в Министерството на външните работи. „Благодаря за цялата информация, която ни представихте, много впечатляващо. – обърна се в края на срещата към младежите Милен Люцканов. – Ако ви трябва помощ, можете да разчитате на всички наши опитни колеги. Желая ви успех!”

2-done

Богомила Корманова и Минко Даскалов, български младежки делегати към ООН с мандат 2019-2020, представиха детайли относно втората си работна визита в Ню Йорк и участието си в Комисията по социално развитие на ИКОСОС, както и дейностите им на местно и национално ниво за периода декември 2019 – март 2020. Делегатите акцентираха върху официалното си изказване от името на българската младеж пред Комисията, както и върху проведеното събитие на тема „Качествено образование в дигиталната ера“, организирано заедно с колегите им младежки делегати от Румъния. „Съпътстващото ни събитие предизвика интерес, тъй като беше единственото събитие, организирано от младежки делегати по време на тазгодишната сесия на Комисията“, отбелязаха Богомила и Минко. Дискутира се също и по-голямата ангажираност от страна на Европейския съюз към младежките делегати към ООН от страните-членки на Съюза, а именно – включването им за първи път в координационна среща на Работната група на Съвета на ЕС по въпросите на ООН в Брюксел през януари, както и провеждането на две срещи с делегатите в Постоянното представителство на ЕС към ООН в Ню Йорк.

Освен работната визита в Ню Йорк, акцент бе поставен и върху проведените срещи на високо равнище в България – с премиера г-н Бойко Борисов през декември и с вицепрезидента г-жа Илияна Йотова през март, по време на които бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество с Програмата „Български младежки делегати към ООН“. Богомила и Минко представиха текущата си онлайн информационна кампания, фокусирана върху представяне на прогреса по Целите за устойчиво развитие на ООН както на глобално, така и на национално ниво. Младежите споделиха също и за планираните инициативи в идните месеци от мандата им – кариерен форум за среща между младежи и практикуващи професионалисти в различни сфери на дейност, представяне на добри учителски методи и практики, както и информационна кампания за здраве и околна среда.

Посланик Валери Йотов, директор дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“ към МВнР, определи партньорството между Министерството и Дружеството за ООН в България, и в частност Програмата „Български младежки делегати към ООН“, като „една топла, жива връзка с младите хора, с гражданското общество, която да сверява и отчита мненията на младите хора“. Дейността и бъдещите проекти на младежките делегати бяха силно насърчени и приети с готовност за подкрепа от страна на Министерството на външните работи. „Впечатлен съм от представения доклад. Работата на младежките делегати е много добре ориентирана към приоритетите, към които се насочват и ООН, и Европейският съюз – дигитализация, качествено образование, преодоляване на неравенствата, които водят до социалното изключване“, допълни още посланик Йотов.

3-done

На брифинга в МВнР присъстваха дипломати и представители на ресорните дирекции в министерството, представители на Управителния съвет на Дружество за ООН в България и партньори от неправителствени и младежки организации – Българска платформа за международно развитие (БПМР), Национален младежки форум (НМФ), Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО) и сдружение „Национална младежка карта“.

Работните визити в Централата на ООН в Ню Йорк се осъществяват с подкрепата на Министерството на външните работи на Р България.
Програмата „Български младежки делегати към ООН“ е една от най-добрите в световен мащаб. В България тя се координира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи. Партньори на Програмата са и други институции, както и организации от неправителствения сектор.

About Author

administrator