Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

BGYDs-11122019(2)

Младежките делегати на България към ООН с фокус върху качествено образование и достойна работа

Заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев приветства българските младежки делегати на ООН на брифинг, който се провежда по традиция през декември в Министерството на външните работи.
„Вие трябва да сте хората, които създавате ритъма – обърна се към младежите Георг Георгиев. – Не забравяйте езика на младите. Вие трябва да сте говорителите, защото сте прогресивни, енергични, иновативни, способни да насочите енергията си в позитивна посока и да постигнете много.“

На брифинга в МВнР присъстваха дипломати и представители на ресорните дирекции в министерството, експерти от Министерство на младежта и спорта, представители на Управителния съвет на Дружество за ООН в България и партньори от неправителствени и младежки организации – Българска платформа за международно развитие (БПМР), Национален младежки форум (НМФ), Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО) и сдружение “Национална младежка карта”.

В представянето си младежките делегати с мандат 2018-2019 г. Дилиян Манолов и Явор Гочев акцентираха върху кампаниите, които са провели – „Умения и работа на 21 век“ и „ООН речник“. Целта на инициативите им бе да запознае  младите хора с 13 умения на 21 век, които ще бъдат от изключителна важност за активното включване в социалния живот, както и да представи на хората по един достъпен начин важни изрази и думи от речника на дипломатите, работещи в ООН.

BGYDs-11122019(1)

Отличната приемственост между поколенията младежки делегати ще бъде ознаменувана от организирането на съвместна онлайн дискусия, посветена на ООН, в която участие ще вземе Лъчезара Стоева, началник отдел „Икономически, финансови и административни въпроси на ООН“ в дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“ към МВнР, а по време на мандата на Дилиян и Явор заемаше длъжността на Заместник постоянен представител на България в ООН.

Богомила Корманова и Минко Даскалов представиха детайли относно участието си в Трети комитет по социални, хуманитарни и културни въпроси, където по време на откриването направиха изказване от името на българските младежи. Изказването бе базирано на проведена онлайн анкета сред над 10 хиляди души, където 1239 млади дадоха гласност на своите тревоги и препоръки. Акцентът бе върху нуждата от симбиоза между качественото формално и неформално образование, които да бъдат практически насочени за целите на достойната и удовлетворяваща работа. Богомила и Минко споделиха за участието си по време на преговорите по изготвяне на новата Младежка резолюция с подкрепата на Постоянното представителство на Република България към ООН, на които бяха овластени да защитят интересите на младите. Те посочиха и резултатите от съпътстващото събитие, което организираха на международно ниво в Ню Йорк с Република Ирландия, на тема „Достойна работа със смисъл“, на което присъстваха над 40 младежки делегати, представители на Международната организация на труда и Европейския младежки форум. Акцент бе поставен и върху включването за първи път на български младежки делегат в официалната делегация на страната ни за Срещата по действия за климата, както и участието му в събития, съпътстващи Срещите на високо равнище в началото на 74-тата сесия на Общото събрание на ООН.

BGYDs-11122019

В заключение Минко и Богомила представиха качественото образование и достойната работа като техен основен приоритет, който може да бъде постигнат именно чрез адресиране на тези два аспекта заедно. За целта младежките делегати за 2019-2020 ще организират кампании и събития относно модерни и успешни учителски практики, работилници относно достойната работа, кариерни дискусии с младите и съвместна работа с партньори. Това ще бъде подкрепено от информационни бюлетини относно темите на здраве и околна среда, както и представяне на най-новите доклади относно Целите за устойчиво развитие на ООН за по-широка информираност на българските младежи по световните предизвикателства и постижения.


Работните визити в Централата на ООН в Ню Йорк се осъществяват с подкрепата на Министерството на външните работи на Р България.
Програмата „Български младежки делегати към ООН“ е една от най-добрите в световен мащаб. В България тя се координира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи. Партньори на Програмата са и други институции, както и организации от неправителствения сектор.

About Author

administrator