Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

Assya Pandzharova-Ralits Dikanska_UN

Българските младежки делегати представиха в ООН добри практики в младежките политики и социалното развитие

“България има повече от десетгодишна традиция във включването на млади хора в процесите на вземане на решения на национално и международно ниво. Включването на младежите и други заинтересовани страни е ключово за справянето с всички форми на дискриминация и неравенство и за осигуряването на благоденствие за всички“. Това казаха българските младежки делегати към ООН Ася Панджарова и Ралица Диканска по време на речта си пред представителите на държавите-членки на Организацията на Обединените нации. Изказването по време на 56-тата сесия на Комисията за социално развитие на Икономическия и социален съвет беше част от двуседмичната им работна визита в централата на ООН в Ню Йорк, в периода 28 януари – 9 февруари.

Ralitsa Dikanska-speech-Commission on Social Development-UN Assya Pandzharova-speech-Commission on Social Development-UN

Младежките ни делегати към ООН се върнаха днес от Ню Йорк, където представиха мненията на младите хора от България в редица събития и официални срещи. На 1-ви февруари те отправиха своето изказване от името на българските младежи пред Комисията за социално развитие, която отговаря за основните теми, свързани със социалните въпроси в контекста на глобалното развитие. Ралица и Ася подчертаха, че младите хора са един от основните приоритети по време на започналото през януари първо българско председателство на Съвета на Европейския съюз и отчетоха установената в България традиция за участие на младежки представители в ООН чрез съществуващата вече повече от 10 години програма „Български младежки делегати към ООН“. Те представиха пред представителите на международната общност и своите инициативи на национално ниво за ангажиране на студенти в български университети с изпълнението на Целите за устойчиво развитие. Младежките делегати откроиха насърчаването на разбирателството и толерантността чрез интеркултурен диалог и спорт като универсални средства за комуникация без предразсъдъци, което е в основата на устойчивите общества. Младежките ни делегати наблегнаха и на значението на младежкото участие в процесите на вземане на решения за постигане на положителна социална промяна и призоваха държавите-членки на ООН да осигурят условия за ефективно младежко участие както на национално, така и на международно ниво.

ECOSOC Youth Forum 2018

По време на работната визита на младежките ни представители, между 30 и 31 януари, се проведе и Младежкият форум на ИКОСОС. На събитието присъстваха представители на страни членки на ООН, включително над 60 министри по въпросите за младежта. По време на Форума бе обърнато внимание на две основни теми, които са ключови и за България – младежката безработица и младежкото овластяване. Помощник генералният секретар по икономическите и социални въпроси на ООН Лиу Женмин заяви, че Младежкият форум на ИКОСОС е дал възможност на едно място млади лидери и представители на държави-членки на ООН да се съберат и да обменят идеи. Дискусиите по време на Форума отчетоха множество примери за национален прогрес при участието и включването на млади хора в управлението и вземането на решение от страна на държавите членки.

high-level-meeting-UAE-Bulgaria

В рамките на работното си посещение в Ню Йорк младежките ни делегати взеха участие в няколко срещи на високо ниво, заедно с министъра на младежта и спорта на България Красен Кралев – с министъра на младежта на Унгария Каталин Новак и с министъра на младежта на Обединените арабски емирства Шамма бинт Сухейл Фарис Ал-Мазруй. На тях бяха обсъдени основните предизвикателства, пред които са изправени младите хора и какви добри практики от България биха могли да подпомогнат тяхното преодоляване. Ася и Ралица имаха възможността да представят програмата „Български младежки делегати към ООН“ като пример за ефективно участие на младите хора и устойчив инструмент за включването им в процесите на вземане на решения. Двете млади дами присъстваха и на среща с ръководителите на Фонда на ООН за населението, по време на която беше отчетено, че страната ни се е доказала като лидер на международно ниво в насърчаването на младежкото участие, благодарение на добрата комуникация и сътрудничество между институциите и младите хора на всички нива.

high-level-meeting-UNFPA-Bulgaria

В Ню Йорк младежките ни делегати, заедно с колегите си младежки представители от Румъния и Чехия, организираха и съпътстващо събитие с фокус върху дебата като начин за ангажиране на младите и като средство за ползотворен диалог по актуални теми. Младежките ни делегати бяха говорители и на друго събитие, организирано от Постоянното представителство на Унгария към ООН, с фокус върху участието на младите хора на пазара на труда и ефективното им включване в него. На него те споделиха за предизвикателствата в България, позицията на Национален младежки форум по въпроса за младежката заетост, както и представиха политики на Министерството на труда и социалната политика, насочени към повишаване на младежката заетост.

След завръщането си в България младежките ни делегати предстои да стартират няколко национални инициативи, свързани с приоритетните за техния мандат теми – популяризиране на Целите за устойчиво развитие, интеркултурен диалог и спорт.

 

Запис от изказването на Българските младежки делегати към ООН по време на сесията на Комисията за социално развитие можете да гледате тук.

 

Програмата се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с официалната подкрепа на Министерството на външните работи, Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк и Национален младежки форум, както и със съдействието на ISIC Bulgaria (Асоциация за подпомагане на академичната общност).

 

About Author

administrator