Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

_MG_8608

Официално изказване на Младежките делегати пред Комисията за социално развитие

На 1 февруари 2018 г. Ася Панджарова и Ралица Диканска, български младежки делегати към ООН, направиха официално изказване от името на българската младеж по време на 56-тата сесия на Комисията за социално развитие.

Тук може да се запознаете с официалното изказване в превод на български език:

Господин Председател,

Имаме честта да се обърнем към ООН за втори път по време на мандата ни като Български младежки делегати и да споделим нашия опит в ангажирането на младежта в изпълнението на Програма 2030 за Устойчиво развитие и в допринасянето за социално развитие за всички. Горди сме, че България включва младежкото овластяване и участие като един от четирите основни приоритета по време на текущото първо българско председателство на Съвета на ЕС, поставяйки си амбициозни цели, свързани с младежта, мира и сигурността и ролята на младите хора в постигането на устойчиво развитие за всички.

Младежкото включване в националните и глобални процеси е традиция за България за последните повече от десет години откакто програмата “Български младежки делегати към ООН” стартира през 2007. Българските младежки делегати имат голям принос в преговорите, довели до приемането на Програма 2030, която за първи път разпознава младежите и децата като двигатели на промяната за устойчиво развитие. Младите хора имат важната роля да мобилизират обществата си на местно ниво да предприемат действия, които ще допринесат за постигането на амбициозните Цели за устойчиво развитие. Включването на младите хора и други заинтересовани страни е ключово за елиминирането на бедността и всякакви форми на неравенство и дискриминация, както и за осигуряване на благоденствие за всички.

Като Български младежки делегати към ООН силно вярваме, че младите хора трябва да имат възможността да бъдат двигатели на позитивна социална промяна и активно подкрепяме младежкото включване на всички нива заедно с партньорите ни от Национален младежки форум и Европейски младежки форум. Поетапно популяризираме Целите за устойчиво развитие сред младите хора в България, запознавайки ги отблизо с Програмата 2030, което виждаме като наша основна мисия.

Бих искала да споделя конкретен пример – заедно с моята колега започваме кампания в българските университети с цел да запознаем студентите с Програма 2030 и да окуражим академичната общност да започне активна работа по Целите за устойчиво развитие. Целим да съберем идеите и опита на студентите по теми, които пряко ги засягат като правото на качествено образование, възможности за реализация, добро здраве и да ги представим на съответните институции, организации и компании за тяхното последващо осъществяване. Дългосрочната цел на проекта е да дадем възможност на младите хора да разпространят знанията и опита си за Целите за устойчиво развитие и да станат лидери в техния професионален и социален живот, допринасяйки с положително в обществото.

Господин Председател,

Като представители на българската младеж в ООН вярваме, че овластяването на младежта е ключово за спазването на обещанието на Програмата никой да не бъде изоставен като достигнем първо до най-нуждаещите се и осигурявайки включването на най-уязвимите и пренебрегнатите. Младите хора могат да допринесат за постигането на устойчиви общества. Изхождайки от собствения ни опит и в духа на Програма 2030 сме идентифицирали интеркултурния диалог и спорта като средства за разпространение на социалното включване и развитието на устойчиви общества. Спортът и интеркултурният диалог, с тяхната универсална същност, спомагат за сплотяването на млади хора от различен произход и за създаването на сигурна среда за цялото общество. Разпространението на спорта и интеркултурния диалог е изключително важно за осигуряване на равенство и разбирателство и за елиминиране на всякакви форми на дискриминация. В проведено национално проучване сред българската младеж тези два подхода бяха идентифицирани като успешни средства за постигане на социално сближаване, чрез поощряване на толерантността и уважението на правата на човека. Заедно с Дружеството за ООН в България и други неправителствени организации ние работим активно за включването на мигранти, бежанци и хора с увреждания в обществото, използвайки методите на интеркултурен диалог и спорт. Бихме искали да откроим резултатите на проект в България за това как спортът – футболен мач, успя да събере приемащи общества и бежанци заедно чрез пряк контакт и комуникация без предразсъдъци. Проектът доказа на практика, че взаимното уважение и разбирателство са далеч по-важни от културните, езиковите и религиозните различия.

Господин Председател,

Ние подчертаваме важността на младежкото участие на всички нива в процесите на взимане на решения с цел постигане на положителна социална промяна и създаване на устойчиви общества, и призоваваме държавите-членки да подсигурят участието на младите хора и да ни включат във всички процеси.

Благодарим, господин Председател!

Изказването можете да видите тук: Bulgarian Youth Delegates to the UN at the 56th session of the CSocD

 

Програмата се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с официалната подкрепа на Министерството на външните работи, Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк и Национален младежки форум, както и със съдействието на ISIC Bulgaria (Асоциация за подпомагане на академичната общност).

 

About Author

administrator