Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

25435311_10155780351889003_315385030_o--

България е пример на световно ниво с Програма “Български младежки делегати към ООН”

Българските младежки делегати към ООН представиха днес дейностите и инициативите си през изминалата година на международно, национално и местно ниво по време на среща-брифинг в Министерството на външните работи. „България има десетгодишна традиция при включването на млади хора в процесите на вземане на решение на най-високо международно ниво. Държави като Испания и Италия търсят нашия опит и заимстват добри практики от нас. Това е възможно благодарение на доброто сътрудничество между НПО и институциите в страната. Няма друга програма в света, която да има толкова тежка процедура за избор на младежки делегати към ООН“, сподели кординаторът на Програмата Александра Мирчева пред партньорите от институциите и неправителствния сектор.

На брифинга в МВнР взеха участие дипломати и представители на ресорните дирекции в министерството, експерти от Дипломатическия институт към министъра на външните работи, представители на управителния съвет на Дружество за ООН в България и партньори от неправителствени и младежки организации – Национален младежки форум и Асоциация за подпомагане на академичната общност.

Младежките делегати Александра Мирчева и Ива Цолова с мандат 2016-2017 г. и Ася Панджарова и Ралица Диканска с мандат 2017-2018 г. акцентираха върху работни визити в рамките на Организацията на обединените нации, както и събитията, организирани в България за последната една година.

DSC_0129---

Фокус в изказването на  Александра Мирчева и Ива Цолова бе поставен върху кампанията „17 Цели за 2017“. „За нас е важно да направим Програма 2030 достъпна и разбираема за всеки човек. Стремим се да покажем на младите хора, че изпълнението на Целите за устойчиво развитие започва от индивида. Всеки може да се включи в изпълнението на новия дневен ред за устойчиво развитие на света на ООН с много малки лични решения как да живее, как да хвърля боклука си, как да се придвижи до училище, университета, работа“, казаха младежките делегати и допълниха, че промяната започва първо в съзнанието на хората. Кампанията се провежда под патронажа на МВнР и цели разпространението на Целите за устойчиво развитие, като ангажира широк кръг от заинтересовани страни, но най-вече младите хора, с изпълнението на Целите за устойчиво развитие.

Александра и Ива запознаха присъстващите и с обиколката им в 8 града в България, по време на която са достигнали младежи от цялата страна. Те споделиха резултати от посещението си в Комисията по социално развитие към Икономическия и социален съвет на ООН и работата си по Резолюцията за младежта, както и участие в различни международни форуми като младежки делегати към ООН.

DSC_0142-

Ася Панджарова и Ралица Диканска споделиха повече за участието си в Трети комитет по социални, хуманитарни и културни въпроси, където веднага след откриването му направиха изказване от името на българските младежи. Изказването се основава на предварително проведено онлайн проучване, насочено към актуалните въпроси и предизвикателствата пред младежта в България. „Спортът спомага за личностното развитие и умения у младежите, а интеркултурният диалог играе важна роля за социалния прогрес и пълноценното включване на младите хора в обществото“, каза Ралица Диканска, представяйки приоритетните теми на младежките делегати. В речта си те засегнаха темите за спорта и интеркултурния диалог, като средства, предоставящи умения за справяне с младежката безработица. Делегатите представиха събитието, което организираха с колегите си от три други държави в рамките на работната си визита в ООН, фокусирано към средствата и подходите за решаване на проблема с високите нива на младежка безработица и как неформалното образование спомага за този процес.

Българските младежки делегати за 2017/2018 г. успяха да споделят и основните моменти от работното си посещение през двете седмици в Ню Йорк, един от които е участието в преговорите по изготвяне на новата Младежка резолюция с подкрепата на Постоянното представителство на Република България към ООН. По време на визитата си делегатите взеха участие в младежки събития, както и в срещи със Световната федерация на асоциациите на ООН. По традиция младежките делегати от цял свят биват приети и от  Генералния секретар на ООН Антонио Гутереш, както и от Пратеника на Генералния секретар на ООН по въпросите за младежта – Джаятма Викраманаяке.

Ася и Ралица разказаха и за работата си на национално ниво след завръщането си от работната визита в Ню Йорк. Те споделиха повече за планираните кампании и инициативи за 2018 година в изпълнение на приоритетите им – интеркултурен диалог, спорт и популяризиране на Целите за устойчиво развитие.

 

Програмата се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с официалната подкрепа на Министерството на външните работи, Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк и Национален младежки форум, както и със съдействието на ISIC Bulgaria (Асоциация за подпомагане на академичната общност).

About Author

administrator