Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

BGYD2-72GA

Ню Йорк: Неформалното образование и спортът правят младежите конкурентноспособни на пазара на труда

В края на миналата седмица завърши работната визита по време на 72-та сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации на Българските младежки делегати към ООН за 2017/2018 година Ася Панджарова и Ралица Диканска. В рамките на посещението си в Ню Йорк делегатите работиха в Трети комитет към Общото събрание на ООН, който отговаря за социалните, хуманитарните и културните въпроси.

По време на двуседмичния си престой младежките делегати представиха гласа на младежите в България. На 2-ри октомври те отправиха своето изказване от името на българските младежи, като поставиха основен фокус върху безработицата и реализирането на пазара на труда. Темите бяха идентифицирани като основни предизвикателства пред младите в страната ни след проведено проучване в края на месец септември т.г. Младите ни делегати наблегнаха на уменията, необходими за осигуряване на успешна реализация едновременно в личен и професионален план. От собствен опит Ралица представи спорта като активно средство за развиване на важни качества като дисциплина, диалог и разбирателство, постоянство, както и лидерски умения, ключови за активното участие на младежите в социалната среда. Ася, която е арабист по образование, развиващ се в мултикултурна среда, открои интеркултурния диалог като начин за развиване на лични умения и разширяване на мирогледа, което спомага за толерантно общуване и допринася както за успешната комуникация в заобикалящата среда, така и за социално развитие.

BGYD6-72GA          BGYD5-72GA

В Ню Йорк младежките ни делегати, заедно със своите колеги младежки представители от Белгия, Германия и Чехия, реализираха и съпътстващо събитие. Акцентът беше върху средствата и подходите, включително неформалното образование, както и други инструменти, чрез които могат да се търсят решения за справяне с предизвикателствата свързани с младежката безработица. Събитието беше разделено на три основни части, посветени съответно на стажовете, участието в младежки организации и спортът, като дейности за придобиване на допълнителни умения и комптенции. Панелисти по всяка от темите представиха как съответните подходи влияят за личностното развитие на младите хора, изграждайки ги като пълноценни и конкурентноспособни личности. По време на финалната дискусия присъстващите споделиха опит и дадоха конкретни идеи за дейности и проекти, в които младежките делегати от всички страни да обединят усилия, за справяне с младежката безработица, както на национално, така и на международно ниво. Предвиждат се инициативи, чрез които спортът, стажовете и участието в младежки организации да бъдат популяризирани като ефективни средства за подобряване възможностите на младежите за развитие.

BGYD3-72GA

По време на визитата си в Ню Йорк Ася и Ралица имаха възможността да се срещнат и с Генералния секретар на ООН Антонио Гутереш, както и със Специалният пратеник по въпросите на младежта, с когото обсъдиха темата за младите хора и предизвикателствата пред тях на глобално ниво.

BGYD1-72GA

Ася и Ралица успяха да посетят и съпътстващи събития, организирани от други младежки делегати и агенции на ООН, насочени към превенцията на екстремизма в Европа, неутрализирането на езика на омразата и ксенофобията, както и други събития, свързани с основния им приоритет – безработицата. На повечето от тези мероприятия приоритетните сфери на дейност на българските младежки делегати, а именно интеркултурният диалог и спортът, бяха дискутирани като възможности и инструменти за успешно справяне с коментираните проблеми.

BGYD4-72GA

Важна част от тазгодишната 72-ра сесия на Общото събрание на ООН бе приемането на нова Младежка резолюция в рамките на Трети комитет, работата по която започна през втората седмица от престоя на делегатите ни. Те имаха възможност да вземат участие в преговорите по текста на резолюцията, изразявайки позицията на българската държава, в резултат от тясна и постоянна комуникация с Постоянното представителство на Република България към ООН. Предстои окончателното приемане на документа, като младежките ни представители ще продължат работата по него след завръщането си у дома.

В резултат на участието в сесията на Общото събрание и на съпътстващите събития, в контекста на избраните приоритети ще бъдат представени инициативите, които българските младежки делегати планират по време на мандата си. Те ще бъдат фокусирани върху представянето на спорта и интеркултурния диалог като примери както за развиване на младежите и личните им качества, така и за постигане на устойчиво развитие.

Запис от изказването на Българските младежки делегати към ООН по време на заседанието на Трети комитет можете да гледате ТУК.

Програма Български младежки делегат към ООН
Дружество за Обединените нации в България 

Лице за контакт: Анина Йовкова, координатор на Програма БМД към ООН, мобилен: +359 885 004 777

Програмата се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с официалната подкрепа на Министерството на външните работи, Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк и Национален младежки форум, както и със съдействието на ISIC Bulgaria (Асоциация за подпомагане на академичната общност).

About Author

administrator