Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

unnamed

СЪПЪТСТВАЩО СЪБИТИЕ В НЮ ЙОРК

На 09 октомври 2017г. в Постоянното представителство на Германия към ООН се проведе съпътстващото събитие под наслов „Unemployment? – UN4employment!”. Организатори бяха младежки делегати от Белгия, България, Германия и Чехия. Фокусът беше върху средствата и подходите за решаване на темата за безработицата сред младежите и как неформалното образование спомага процеса.

Събитието беше разделено на три основни части, посветени на:

  • Стажове;
  • Младежки организации;
  • Спорт.

unnamed (3)

По всяка от темите присъстваше говорител, който представи как съответните подходи влияят за личностното развитие на младите хора, правейки ги пълноценни и конкурентноспособни. Мари Стромсваг от Европейски младежки форум сподели какви са предизвикателствата, с които се сблъскват младежите, по време на стаж и как могат да ги използват за тяхното развитие. За ползите от участие в младежки организации говори Раймундо Тамайо, част от Световната организация на скаутските движения. Алина Кирилина от ЮНЕСКО сподели инициативи, които организацията провежда в подкрепа на личното развитие и ценности чрез спорт.

Събитието беше открито от представител на немската мисия. В програмата взеха участие всичките седмина младежки делегати, организирали събитието. Анайк Гийсел от Германия приветства гостите, както и закри срещата. Ася Панджарова от България и Матияс Ромбутс от Белгия представиха програмата „Младежки делегат към ООН“ и как тя подпомага личностното развитие. Петра Сикорова от Чехия описа по какъв начин стажовете са допринесли за реализацията ѝ до момента. Мио Кушик от Германия разказа опит от активното си участие в скаутско движение и приносът му като неформално образование. Ралица Диканска от България сподели как спортът е изиграл важна роля в развитието ѝ и е допринесъл за изграждането на основни качества за пълноценно участие в училищна и работна среда. Модератор на събитието беше Дейвид Улвър от Чехия.

По време па последвалата дискусия присъстващите задаваха въпроси, с които да се формулират идеи за включването на тези подходи в работата им с млади хора на местно ниво. Бяха коментирани възможни последващи действия между младежките делегати от всички страни както на местно, така и на международно ниво. Предвиждат се инициативи под формата на срещи с млади хора, на които спортът, стажовете  и участието в младежки организации да бъдат разпространявани като ефективни средства за подобряване възможностите на младите и тяхното развитие, именно чрез многото примери и лични истории, споделени по време на събитието.

Програмата се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с официалната подкрепа на Министерството на външните работи, Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк и Национален младежки форум, както и със съдействието на ISIC Bulgaria (Асоциация за подпомагане на академичната общност).

About Author

administrator