Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

img_6519-1

Младежко участие на 71-вата сесия на Общото събрание на ООН

Александра Мирчева и Ива Цолова – българските младежки делегати към ООН с мандат 2016-2017 – отпътуваха днес за Ню Йорк, където в рамките на две седмици до 16 октомври ще имат възможността да участват в работата на 71-вата сесия на Трети комитет на Общото събрание на ООН, както и в редица други срещи и събития на високо равнище, заедно с други дипломатически представители и делегати от цял свят.

Една от най-важните отговорности на делегатите е официалната реч, която те ще прeдставят още в първите дни на пристигането си. Александра и Ива ще акцентират върху основните приоритетни области за мандата си, а именно – образование и натрупване на конкретни ключови компетенции, социално предприемачество, фокусирано най-вече към развитие на хора с увреждания, както и популяризиране и имплементиране на 17-те цели за устойчиво развитие.

От изключителна важност за младежките делегати при подготовката на речта бе  представянето на мнението и позицията на младите хора в България. В тази насока от помощ им бе една от успешните им инициативи, реализирани през последния месец – създаването и разпространението на анкета, събираща информация за ключовите приоритети. Анкетата бе таргетирана към младежи на възраст между 15 и 29 години, а благодарение на общи усилия и с помощта на много приятелски организации, тя успя да достигне до 1100
човека!

Резултатите от запитването показаха, че най-активни са работещите и студентите на възраст между 20 и 24 години. В темата за образованието 85% от запитаните са учили или все още учат в България, но близо 60% от
тях са недоволни от качеството на получената квалификация. Като основни средства и мерки за повишаването на нивото му, младежите посочват практическата насоченост на обучението за развиване на ключови умения и компетенции (85%), подобряването на условията за привличане на млади и подготвени учителски кадри (54%) и въвеждането на методи на обучение от неформалното образование (42%).

Според анкетираните, най-сериозните проблеми пред младежта у нас са невъзможността за реализация на пазара на труда по специалността (65%), ниското ниво на участие в процесите на взимане на решения към
обществения живот (45%), както и неразбирането на ценностите и принципите на гражданското общество (41%).

Въпросите, свързани с темата за социалното предприемачество показаха, че почти половината от отговорилите не са наясно с точното значение на термина, но предположенията по отношение на характеристиките му са свързани с разрешаването на сериозни социални проблеми чрез иновации,
както и с осигуряването на възможности за трудова заетост.

Младежките делегати успяха да видят закономерност и по отношение на процента доброволци (43%) сред млади хора, който за съжаление е по-малък от процента на неангажирани с доброволчество младежи. Все пак най-интересните сфери за младите хора са подпомагащите образованието, опазването на околната среда, както и активното социално включване.

За българските младежи най-важните от 17-те Цели за устойчиво развитие се припокриват с основните проблеми, пред които те са изправени. На първо място застава цел номер 8 – насърчаване на икономическия растеж и осигуряване на сигурна работа. На второ място се нарежда цел 4 – осигуряване на достъп до качествено образование. Третата най-важна цел е номер 3 – здравословен живот.  Детайлните резултати от проведеното запитване можете да намерите ТУК.

В рамките на гостуването си в Голямата ябълка, двамата делегати ще инициират събитие в сградата на ООН. Очаква се на него да присъстват представители на българската мисия в ООН, младежки делегати от други
държави, както и редица заинтересовани към темата служители.

Участието на двамата младежки делегати на сесията на Трети комитет на Общото събрание на ООН се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на външните работи на Република България.

About Author

administrator