Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

9%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f1

Александра Мирчева сподели „Какъв е пътят към устойчивите резултати?“ през призмата на Програмата за устойчиво развитие 2030 на ООН

9%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f На 15-ти септември Александра Мирчева, един от българските младежки делегати към ООН /2016-2017/, имаше възможността да „открие учебната година“ на едно много специално събитие на 9 Academy – дискусия на тема „Какъв е пътят към устойчивите резултати?“. Събитието се проведе в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и събра млади хора с различни профили и интереси в търсене на отговори на въпроси, свързани с устойчиво развитие и устойчиви резултати. Заедно с Александра в панелната дискусия участваха още Лилия Еленкова, мениджър проекти в ISIC Bulgaria, Павел Хаджиев, мениджър „Подбори” в JobTiger, Юлиян Бориславов, CEO на ICN.BG, и Велизар Величков, търговски Директор на Grabo.bg. Специалните гости представиха гледните точки както на бизнеса, така и на неправителствените организации, младите хора, институциите.

Всеки един от панелистите разгледа устойчивостта през призмата на своя опит и експертиза. Лилия Еленкова постави акцент създаването на политики с визия за устойчивост на средата за развитие. Тя отбеляза и че няма как устойчивите резултати да бъдат измервани само количествено, но е важно да бъдат отчитани и качествени показатели. Александра Мирчева постави темата за устойчивите резултати в рамките на по-голямата тема за устойчиво развитие, като я разгледа през призмата на Програмата за устойчиво развитие 2030 на ООН и Целите за устойчиво развитие. Тя сподели, че устойчивите резултати идват с устойчиво развитие, а това е възможността да се отговори на нуждите на настоящето, без се излага на риск възможността на следващите поколения да удовлетворят своите потребности. Във връзка с това Павел Хаджиев добави, че устойчивите резултати са онази идея, която поне 2 поколения ще използват. Юлиян Бориславов ги определи като постоянен растеж, а Велизар Величков изрази мнение, че един бизнес е устойчив, само когато има добавена стойност.

В хо9%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f2да на дискусията Александра постави акцент и върху ангажирането на всички заинтересовани страни и изграждането на партньорства с цел постигане на устойчиви резултати и развитие. Това е заложено и в логиката на постигане на 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН, отчитайки факта, че устойчивото развитие и прогрес са отговорност не само на държавите и правителствата, но и на бизнеса, академичните и научните среди, неправителствения и гражданския сектор, младите хора, които активно и ежедневно допринасят с действията си за подобряване на средата, в която живеем.

В хода на дискусията взеха участие и гости на събитието, които зададоха своите въпроси към панелистите. На въпрос какви са качествата, които трябва да притежаваме, за да постигнем устойчиви резултати, Лилия Еленкова открои автентичността, оптимизма и смелостта. Велизар Величков добави „крещящото“ желание да постигнеш нещо, което да те води към развитие. А Александра Мирчева добави постоянството и справедливостта, определяйки я като онези малки действия и избори, които правим, и които имат отражение някъде другаде по света. Според Павел Хаджиев от JobTiger е необходим микс от качества. „Колкото повече се миксира, толкова по-велики стават хората“, заяви той.