Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

IMG_1174_Easy-Resize.com

Какви приоритети ще защитават Младежките делегати от Европа на Общото събрание на ООН

Александра Мирчева и Ива Цолова, Българските младежки делегати към ООН с мандат 2016-2017 г., участваха в среща по застъпничество за глобални младежки политики, организирана от Европейски младежки форум (ЕМФ).

Събитието се проведе в Брюксел, Белгия в периода 29-31 юли и е пряко свързано с участието на младежки делегати и представители на международни организации в рамките на предстоящото Общо събрание на ООН.

Информация преди срещата можете да прочетете ТУК.

Защо срещата е важна за младите хора в България?

Макар кратка по продължителност, срещата е особено важна за доброто представяне на младежките делегати в рамките на Организацията на обединените нации, които ще представляват младежите от своите държави. Именно поради тази причина в програмата беше отделено специално внимание върху структурата на самата Организация и най-вече на звената, чиято работа е свързана с млади хора и със създаването на младежки политики. Деян Боянич от Борда на ЕМФ, отговорен за глобални младежки политики и ООН  и Стефани Беекрофт от Секретариата на ЕМФ споделиха своя опит, дадоха насоки и съвети на настоящите делегати. Ценно за участниците беше и дистанционното включване на Мариса Щороцум  от Секретариата на ООН, която отговаря за Програмата за младежта и подпомага младежките делегати при посещенията им в ООН.

Как младежките делегати от Европа ще защитават значими за младите хора теми в рамките на ООН? 

Делегатите имаха възможността да споделят приоритетите, по които ще работят в своите държави, за да открият и пресечните точки между тях и да засилят ефекта от застъпническите си кампании на международно ниво. Александра и Ива откриха съмишленици в рамките на приоритет Образование, а по приоритет  Социалното предприемачество изтъкнаха предимствата за работа по темата с млади хора, което провокира интерес най-вече у делегатите с приоритети в сферата на Младежката безработица.

Обща за всички тема очаквано са Целите за устойчиво развитие, които младежките делегати ще се стремят до популяризират в рамките на своя мандат чрез общи инициативи и кампании. Те ще поставят фокус върху младите хора, като едни от двигателите на изпълнението на Целите до 2030 година.

Една от най-интересните дискусии беше тази с Ахмад Алендауи, Пратеник на Генералния секретар на ООН по въпросите на младежта, който се включи дистанционно, за да сподели повече за своята работа и актуалните теми за младежта в глобален мащаб. Участниците зададоха и своите въпроси, свързани с приоритетите им. Българските младежки делегати поставиха акцент върху Международния ден на младежките умения, във връзка с това, че в своя приоритет Образование пряко засягат уменията на 21ви век, нужни на младите хора. Пратеникът по въпросите на младежта заяви своята пълна готовност да дискутира с младежките делегати как може да се развие темата и да се предложат идеи по отношение на програмата на Международния ден на младежките умения през 2017 г.

Общи усилия за популяризиране на програмата „Младежки делегат към ООН“

Методологията на срещата беше основана на неформално образование, което подпомогна и активното общуване между делегатите във връзка с планиране на съвместни инициативи, общи тематични събития, които да се случат по време на визитата им в ООН, за да поставят акцент върху тема, касаеща младите хора. През трите дни на съвместна работа младежите от цяла Европа обмениха и информация за развитието на програмата „Младежки делегат към ООН“ в своите държави. Щастливи сме да отбележим, че България е не само сред по-малко от 30-те държави в световен мащаб, която изпраща младежи да представляват мненията и идеите на други млади хора, но и е сред страните с най-развита и устойчива програма в Европа. Сред позитивите се откроиха прозрачната, достъпна и комплексна процедура по подбор, както и големият брой кандидати за отговорната позиция. Като общ приоритет сред европейските делегати беше дефиниран нуждата да се популяризира Програмата и сред други държави, особено в региони, които не са или са слабо представени от млади хора в рамките на сесии на ООН, за да се преодолее и неравнопоставеността в регионален план по отношение на младежкото представителство. Това би дало възможност повече младежи от държавите-членки да упражнят своето право да представят възгледите си за развитие на младежки политики и програми на най-високо международно ниво.

Какво предстои?

Още на 12. Август – Международния ден на младежта, българските младежки делегати към ООН започнаха активно да  разпространяват анкета, която има за цел да проучи мненията на млади хора в България по значими за тях теми. Резултатите ще дадат основа за младежко представителство в рамките на участието на Александра и Ива в Трети комитет на Общото събрание на ООН през есента. Ако искате да допринесете за представянето на делегатите и вашето мнение да бъде чуто на най-високо международно ниво, можете да попълните анкетата на този линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmRewE6glngKwavcNp9hPP-8uIq7GATFvSrCrY-SmU_ZawjA/viewform?c=0&w=1