Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

12065534_10207605339801927_4446038591715034111_n

Участие в международен младежки неправителствен проект “ALO – Ask the Locals”

Между 10-ти и 15-ти ноември 2015-та година българският младежки делегат към ООН Димитър Димитров започна участието си в международен младежки неправителствен проект „ALO – Ask the Locals” („Попитай местните“). Заедно с още 30 младежи от България, Македония, Сърбия, Италия, Румъния и Гърция той посети обучение за повишаване на капацитета в Сколикария, Гърция, където се подготви за провеждане на дълбочинни интервюта сред представители на малка местна общност в България. Цялостният проект ще изследва обществените нагласи и нивата на корупция в малка българска община по иновативен метод и ще създаде интерактивно видео за масова употреба, за да потърси нови подходи в борбата с корупцията. Инициативата представлява отличен шанс за българския младежки делегат да разпространи информация за програмата както сред местни общности в България, така и сред младежи от страните участници в проекта.