Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

19 (1)_800x600

Съветът за сигурност прие Резолюция 2242 за жените, мира и сигурността

На 13-ти октомври 2015-та г. Анина Йовкова и Димитър Димитров посетиха отворен дебат в Съвета за сигурност на ООН по повод 15 години от приемането на Резолюция 1325, която за първи път отбелязва същественото значение на равенството между половете за международния мир и сигурност. Дискусията се проведе паралелно с изказванията на държавите членки в Трети комитет на Общото събрание по въпроса за правата на жените.

19 (2)_800x600Заседанието в Съвета за сигурност бе водено от Мариано Рахой, министър-председател на Испания, по чиято инициатива бе изготвена новата резолюция 2242. Генралният секретар на ООН Бан Ки-мун откри сесията, като постави акцент върху нуждата от повече усилия на международната общност в борбата с нарастващото насилие и екстремизъм заради действията на групи като „Даеш“ и „Боко Харам“, които са „безмилосто насочени срещу жените и момичетата”. Бан Ки-мун обсъди въпроса за преструктурането на щаба и мисиите на ООН във връзка с осигуряването на по-добро представителство на жените в мироопазващи операции, особено на висше управленско ниво.

Сред специалните гости на дискусията бе изпълнителният директор на ООН-Жени Фумзиле Мламбо-Нгкука, която илюстрира чрез примери от Централна Африка, Южен Судан, Йордания, Колумбия и Филипините как жените активистки са истинските герои, поддържащи общностите сплотени.

Без съмнение, една от най-открояващите се речи, която бе високо оценена от всички присъстващи, бе тази на Ала Мурабит, представител на младежката неправителствена организация „Гласът на жените от Либия”. Тя постави акцент върху множеството причини за активно включване на жените в превенцията на конфликти, процесите на мироопазване и мироизграждане на локално и глобално ниво.

На заседанието Съветът за сигурност на ООН прие с пълно мнозинство Резолюция 2242 относно жените, мира и сигурността, изготвена по инициатива на Испания.