Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

35 (1)

Събитие на българските младежки делегати към ООН в Ню Йорк

35 (2)В рамките на своята втора работна визита в Ню Йорк за Комисията по социално развитие към ИКОСОС българските младежки делегати към ООН Анина Йовкова и Димитър Димитров организираха съпътстващо събитие съвместно със своите колеги от Румъния. Събитието се проведе на 9 февруари, а неговата тема бе „Ролята на младежите, които не учат, не работят и не се обучават (NEET), за постигането на Глобалните цели за устойчиво развитие“.

Инициативата на младежките делегати предизвика голям интерес сред дипломати, младежи и представителите на неправителствения сектор заради нестандартната тема, като на събитието присъстваха повече от 40 човека. Модератори бяха самите младежки делегати от България и Румъния, които въведоха гостите в темата чрез интерактивни игри и представиха добри практики от двете страни за активното включване в обществените процеси на две подгрупи младежи, попадащи в категорията NEET – младежи с увреждания и млади хора от ромските общности.

Като положителен пример от България младежките делегати избраха фондация „Заслушай се“, която работи за предоставяне на равни образователни възможности за деца с увреден слух. Димитър Димитров представи подробности за дейността на фондацията, като насочи вниманието към активното участие на самите младежи със специални образователни потребности в процесите, касаещи тяхното образование и професионална реализация.

„Защо пък следващият младежки делегат на България към ООН да не е някой от тези активни младежи с увреден слух?…. Аз самият съм си поставил за цел тази година да науча жестомимичния език, за да мога да общувам свободно с тях“, сподели Димитър по време на презентацията.

Към дискусията относно ролята на младежите с увреждания се включиха и специалните гости на събитието – изпълнителният директор на IDA (International Disability Alliance) Владимир Чук и председателят на Секретариата по конвенцията за хората с увреждания към Департамента по икономически и социални въпроси, разглеждайки темата от експертна гледна точка.

Втората част на събитието бе интерактивна, позволявайки на гостите да обсъдят в малки работни групи четири основни рискови фактора, които правят младежите уязвими и увеличават шанса за попадането им в категорията NEET – липса на качествено образование, статут на имигрант, физическо увреждане и нестабилна семейна среда – и да ги обвържат с Глобалните цели за устойчиво развитие.

Българските младежки делегати Анина Йовкова и Димитър Димитров получиха поздравления за успешното събитие от представители на ЕС, Германия, Швейцария, Белгия, Украйна и други.

About Author

administrator