Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

21

Среща с представители на Програмата за развитие на ООН

По време на официалната си работна визита на 70-тата сесия на Общото събрание на ООН българският младежки делегат Димитър Димитров, заедно с още няколко от колегите си, се срещна с представител на Програмата за развитие на ООН. В рамките на повече от час и половина Ноела Ришард – гостоприемно настанила младежките делегати на красивата тераса на небостъргач – използва неформалната обстановка, за да запознае младежите с работата, успехите и предизвикателствата пред Програмата за развитие в различни части на света.

В допълнение, госпожа Ришард се запозна с вече свършеното от младежките делегати, както и с бъдщите им планове за социално ангажиране и подпомагане за развитието на устойчив младежки сектор в национален и международен мащаб.