Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

12..

Среща с Пратеника на Генералния секретар на ООН по въпросите на младежта Ахмад Алендауи

На 9-ти октомври 2015-та година българските младежки делегати Димитър Димитров и Анина Йовкова, заедно с останалите си колеги, се срещнаха с Пратеника на Генералния секретар на ООН по въпросите на младежта Ахмад Алендауи. В рамките на повече от час Алендауи запозна делегатите с работата си на местно, национално и международно ниво и ги зареди с ентусиазма и вдъхновението си за адресирането на проблемите и предизвикателствата пред младежта.

Срещата с Алендауи протече изключително интерактивно и провокира присъстващите делегати да зададат множество въпроси, както и да потърсят съвети за разпространяването на програмата „Младежки делегати към ООН“ в страни, където такава все още липсва.