Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

3

Среща с Европейския младежки форум

На 19-ти септември 2015-та г. българският младежки делегат Димитър Димитров и част от работния екип на програмата присъстваха на официална среща с представители на Европейския младежки форум (ЕМФ), които оценяваха кандидатурата за пълноправно членство на Националния младежки форум (НМФ). В хода на срещата Димитър разказа за пълноценното сътрудничество на младежките делегати с НМФ, както и за ключовата роля на Дружество за ООН в България в организацията.

В следобедната част от програмата за посрещане на официалните гости Димитър Димитров и екипа на делегатите осъществиха инициатива за разпространение на Целите за устойчиво развитие на ООН сред обществеността. На своеобразен щанд в „Борисова градина“ в София те раздаваха на минувачи парчета домашно приготвена баница с украсени към тях „късметчета“ с Целите и разказваха за съдържанието и същността им. Събитието привлече стотици столичани и ги запозна с цялостната Програма на ООН за устойчиво развитие.