Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

7

Среща с Ашод Дерандонян от фондация „Заслушай се”

На 2-ри октомври 2015-та година младежкият делегат на България към ООН Димитър Димитров се срещна с Ашод Дерандонян – председател на фондация „Заслушай се“. Двамата обсъдиха бъдеща съвместна дейност между делегатите и победителите от конкурса „Промяната“. Разговорът протече в приятелска и неформална обстановка, фокусирайки се върху теми като социалното предприемачество, равните права за качествено образование и реализация на хората с увреден слух, публично-частните партньорства в подкрепа на децата със специални образователни потребности и доброволчеството. Много от аспектите в разговора с Ашод бяха използвани при изготвянето на изказването на делегатите пред Трети комитет на ООН по социални, културни и хуманитарни въпроси. Ето и преките впечатления на Димитър Димитров от срещата с Ашод Дерандонян:

„Запознавам се с Ашод в разгара на забързания делник между две от работните ми пътувания – от единия край на България до другия край на света. Намирам време предварително да проуча дейността му, както и да планирам подходящи въпроси, но в крайна сметка оставам неподготвен за разговора ни. Основателят на фондация “Заслушай се” – номиниран за наградите “Човек на годината” и финалист в инициативата “Промяната” – ми разкрива философията си по начин, който ме кара да попивам всяка дума за стремежа му към равен достъп до информация, образование и кариера за хората с увреден слух. Да приемам и разбирам, че те не са просто бенефициенти на чужди подаяния и политики, а творци на собствената си съдба. Да се заслушам във вътрешния глас на тези, от които можем да научим толкова много. Заслушай се и ти!“