Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

16

Нетуъркинг среща със стажанти в мисиите към ООН

На 7-ми октомври 2015-та година българските младежки делегати в ООН Димитър Димитров и Анина Йовкова посетиха официално нетуъркинг събитие за стажанти от мисиите към ООН. Събитието се проведе в мисията на Холандия, която активно лобира за място в Съвета за сигурност на организацията. Младежките делегати на България имаха възможността да създадат много интересни и полезни контакти, както и да запознаят десетки хора с дейността си. Сред гостите на срещата имаше стажанти от повече от 25 мисии, както и такива, работещи в ООН и специализираните агенции към организацията. Нетуъркинг срещата даде своеобразен старт на социалния живот на българските делегати в Ню Йорк.