Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

17

Инициатива за финансиране на стажове в ООН

По време на своята визита Анина и Димитър проведоха няколко срещи с предствители на инициативата „Плащайте на своите стажанти”, която е ръководена от бивши и настоящи стажанти в системата на ООН. Тяхна кауза е установяването на система за финансиране на младежи, които имат необходимите знания и умения за стаж в ООН, но за които минималните разходи за живот в метрополис като Ню Йорк са непосилни. Лозунгът на организаторите е ясен: „Не го правим за нас, правим го за всички, които не можаха да си го позволят”.

Инициативата получава гласност през 2015-та г. след като медии направиха репортаж за стажант в седалището на организацията в Женева, който е принуден да спи в палатка, защото не може да си позволи да плаща наем.

Според последните данни в Секретариата на ООН работят 4 000 стажанти, които са неплатени. Съществува неравномерно представителство на младежите, имайки предвид, че броят на стажантите само от Скандинавските държави е по-голям от броя на стажантите от всички африкански държави. Неравенсвото не е единсвено между развитите и развиващите се държави. Младежите, които започват практика в ООН, са от семейства с високи доходи, които могат да покрият всички разходи за престоя в Ню Йорк, продължаващ от 3 до 6 месеца. Това има дългосрочни ефекти, тъй като младежите, които имат възможност да работят в системата на ООН, са именно тези, които най-често продължават кариерното си развитие като експерти в организацията. Всички тези факти ярко контрастират с принципите и ценностите, залегнали в Хартата на ООН – организация, която трябва да служи за пример в световен мащаб.

Младежките делегати на България, Германия, Грузия, Швейцария, Швеция, Словения и Белгия подкрепиха инициативата и подписаха отворено писмо до Генералния секретар на ООН Бан Ки-мун, чийто главен приоритет са именно младежите.