Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

34 (2)_800x600

България и младежта срещат франкофонията в ООН

34 (1)_800x600Международната организация на франкофонията (МОФ) организира събитие по повод Младежкия форум на ИКОСОС със специалното участие на постоянния представител на България в ООН – посланик Стефан Тафров. Основен фокус на дискусията бе активното участие на младежите в борбата с климатичните промени след 21-та конференция на ООН по темата (COP21), състояла се на най-високо ниво в Париж през изминалата година.

Събитието бе открито и модерирано от Н.Пр. Стефан Тафров, председател на Групата на посланиците франкофони в ООН, а сред гостите България бе представена от първия секретар на мисията в ООН, д-р Ася Цветанова, и българските младежки делегати към ООН Анина Йовкова и Димитър Димитров.

Панелисти в дискусията бяха официални лица от мисиите на Франция и Мароко в ООН, както и координаторът на Международната платформа на мрежите на младите франкофони (PIRJEF) и доброволец от организацията Млади доброволци за околната среда (JVE), които представиха различни гледни точки по темата за климатичните промени.

През 2015 г. Международната организация на франкофоните провежда редица инициативи с цел информиране на младите хора относно климатичните въпроси. В рамките на кампанията „Нося планетата в сърцето си“ (J’ai à cœur ma planète) повече от 10 000 млади франкофони допринасят за инициативата чрез участие в онлайн консултации, конкурси и разнообразни работилници. Резултат от всички положени усилия е приемането на „Апел на младежта“, който обединява всички препоръки, предоставени от младите хора по време на консултациите.

Международната организация на франкофонията е създадена през 1970 г., като нейни основни принципи са споделянето на френския език и общи ценности като езиково и културно многообразие, мир, демокрация и солидарност. В момента в организацията членуват 55 държави и 13 страни наблюдатели. България се присъединява към МОФ през 1993 г., като държавата традиционно се включва активно във всички срещи и инициативи, свързани с франкофонията, както на национално, така и на международно ниво.