Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

В рамките на Дружеството за ООН има Младежка секция, която координира дейностите, свързани с целевата група младежи от 18 до 30-годишна възраст.12046800_10153209798278517_804373116674603780_n-300x200

Младежката секция се състои от студентски клубове за ООН в университетите в България, в нея членуват и младежи, които не са част от клубната мрежа, но споделят ценностите и идеите на ООН. Младежката секция е едно от най-активните звена на Дружеството и дава възможност на членовете си да участват в и организират международни проекти, конференции и семинари, да се включват в симулационни игри Модел ООН на национално и международно ниво, да участват активно в кампанията за младежки делегат на България в ООН и да организират още редица социални кампании и събития, насочени към актуални местни и национални проблеми,  да се включат като журналисти в UNA News Bulgaria.

Младежката секция следва изцяло мисията и целите на Дружеството за ООН в България и работи за тяхното  популяризиране сред своята целева група, а именно – младежите, фокусирайки се най-вече върху студентите. Студентските клубове за ООН в университетите в България осъществяват разнообразни дейности, насочени към повишаване на знанията на младежите за ООН, за разпространение на основните принципи на ООН и за представянето на организацията по интересен, интерактивен и привлекателен начин.

IMG_8004-300x168