Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

Европейски съюз

Полезни връзки:

Европейски младежки форум:
http://www.youthforum.org/

Портала на ГД „Образование и култура” към ЕК – сектор „Младеж”:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Полезни документи и публикации:

YO!News:
Двуседмичен бюлетин на Европейския младежки форум, който цели да предостави последните новини в областта на младежта и по-конкретно в петте приоритетни области на Европейския младежки форум: Образование, Човешки права, Заетост и Социални въпроси, Развитие на младежката работа и участие.