Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

Добри практики

В следващите редове можете да намерите отговори на най-често задаваните въпроси за програмата, дадени от Младежките делегати.

Боряна Атанасова
Български Младежки Делегат 2007-2008
Програмен Директор
Член на Управителния съвет на Дружество за ООН в България

10468353_906738409344974_2639223117803138693_n1. Защо да кандидатствам за БГМД?
– позицията е уникална и съществува само в трийсетина страни в цял свят;
– тя е форма на равноправно участие на млади хора в процеси на взимане на решения;

2. Съвети за конкурса БГМД? Как да се подготвим? Как да бъдем успешни?

– запознайте се с най-добрите практики за програми младежки делегат в световен план;
– бъдете готови в рамките на 1 минута да убедите журито, защо вие сте най-подходящ за БГМД;

3. Какво за вас лично донесе позицията БГМД?
– за мен това беше програмата, която промени живота ми и ме увери какво е призванието ми в живота;
– като цяло работата ми през годините за Програмата, като основател, пръв младежки делегат, координатор и директор е една сбъдваща се мечта;

4. В 1-3 думи какво за вас е БГМД?
– Младежко равноправно участие;

***

Елизабета Петрова
Български Младежки Делегат 2008-2009
Програмен заместник-директор

1. Защо да кандидатствам за БГМД?
– защото вярвате във важността на младежкото участие във вземането на решения и искате да допринесете със своя опит, идеи, инициативност и умения;
– защото сте достатъчно уверени да бъдете гласът на младите хора в България, да достигнете до тях, да се запознаете с техните проблеми и да чуете техните виждания;
– защото искате да защитавате интересите на младите хора по целия свят, заедно с младежки делегати от други страни.

2. Съвети за конкурса БГМД? Как да се подготвим? Как да бъдем успешни?
– проучете добре в какво се изразява ролята на младежкия делегат в ООН, какви са младежките политики на ООН и какви са актуалните проблеми на младите хора в страната.
– помислете за основната си мотивация, защо бихте били подходящи, изхождайки от опита си и дали бихте посветили голяма част от времето си през мандата от една година.
– за да бъдете успешни трябва да имате разбиране по проблемите на младите хора, смелост да отстоявате убежденията си и да реализирате идеите си, защото позицията на младежки делегат ще ви даде търсената възможност.

3. Какво за Вас лично донесе позицията БГМД?
– възможност да отстоявам това, в която вярвам, да взема участие и да се посветя на подобряването на програмата, която да достигне до повече млади хора в страната, както и да помогне на други страни да инициират и развият подобна програма.
– вяра в безпределния потенциал, енергия и идеализъм на младите хора в България и по света.

4. В 1-3 думи какво за вас е БГМД?
– мисия, неограничен младежки потенциал, много работа;

***

Боряна Зарева

Координатор на Програма „Български младежки делегат“ 2015-2016,

Български Младежки Делегат 2012-2013

10846438_906738652678283_6031974706215592662_n

1. Защо да кандидатствам за БГМД?
Защото това е една уникална възможност да бъдете гласът на българската младеж както у нас, така и пред света, да представлявате техните нужди и интереси и да участвате в процеса на търсене и прилагане решения.

2. Съвети за конкурса БГМД? Как да се подготвим? Как да бъдем успешни?
• Първото и най-важно нещо е да се запознаете в детайли с мандата на БГМД, формата на мандата, отговорностите, които ще трябва да поемете и помислете добре дали ще имате необходимото време и желание да обвържете активно с тази дейност.
• Запознайте се със законовата рамка и младежките политики в България (Закон за младежта, Националната стратегия за младежта 2012-2020 и т.н.).
• Запознайте се със Световната програма за младежта на ООН, резолюциите на различните органи на ООН свързани с младежта и инициативите подети от Генералния секретар на ООН, Бан Ки Мун в тази насока.
• Изградете си ясна представа защо искате да бъдете БГМД и какво бихте могли да допринесете към Програмата.

3. Какво за вас лично донесе позицията БГМД?
Даде ми възможността:
– да се запозная в детайли не само с младежките политики у нас, но също така и с различните практики и на други страни в тази сфера, от които можем да почерпим полезен опит;

– да приложа на практика знанията и уменията си натрупани чрез академия по време на Комисията по социално развитие и по-конкретно по време на преговорите на Младежката резолюция;

– да се запозная и обменя опит и идеи с млади активисти от цял свят;

4. В 1-3 думи какво за вас е БГМД?
Кауза, изискваща много желание и отдаденост!

***

Илияна Лазарова

Български Младежки Делегат 2012-2013

10805735_906738689344946_2099459413869080010_n1. Защо да кандидатствам за БГМД?
• Защото никоя друга позиция не ти дава шанса да отстояваш позициите на младите хора в България пред световната общност и да обединяваш мнения и препоръки от множество младежки организации.

2. Съвети за конкурса БГМД? Как да се подготвим? Как да бъдем успешни?
• Помислете за визията, която имате за младите хора в България, какво искате да постигнете като Младежки Делегат;
• Бъдете усмихнати , общителни; изграждайте стабилни партньорства с младежки организации. Ролята на делегата е да представлява младежта и страната и е ценно да си общува с разнообразни групи млади хора;

3. Какво за вас лично донесе позицията БГМД?
• Да работя с позитивни и всеотдайни съмишленици за по-голяма гласност на проблемите на младите ( в рамките на моя мандат: образование и безработица) и намиране на решения, които да дойдат от самите младежи;
• Да приложа холистично умения за водене на преговори, лобиране, ефективна комуникация, работа под напрежение;
• Контакти с дейни връстници от цял свят, устремени към активното участие на всички нас, младите, в процеса на управление и създаване на възможности;
4. В 1-3 думи какво за вас е БГМД?

Отговорност, дипломатичност, действие;

***

Надежда Белчева

Български Младежки Делегат 2011-2012

1. Защо да кандидатствам за БГМД?
– позицията дава възможност гласът на младите да се чуе на най -големия международен форум ООН;
– позицията дава възможност да бъдеш връзката между идеите на младите и институциите, които взимат решенията за тяхното бъдеще.

2. Съвети за конкурса БГМД? Как да се подготвим? Как да бъдем успешни?
– да се запознаем със структурата и начина на функциониране на системата на ООН;
– формулирайте ясно и точно целите, които искате да постигнете като БМД.

3. Какво за вас лично донесе позицията БГМД?
– възможност да се запозная и обменя опит и добри практики с младежки лидери от страни от целия свят;
– невероятен личен опит да се докосна до механизма, по който се вземат решенията в най-големия дипломатически международен форум.

4. В 1-3 думи какво за вас е БГМД?
– бъдещето зависи от теб!

***

Катерина Ловчинова
Български Младежки Делегат 2011-2012

1. Защо да кандидатствам за БГМД?

10801559_906738749344940_1841838051516547690_n

– дава ми възможността да се запозная отблизо с политиките на младежта в световен план;
– участвам активно в проекти, свързани с дейностите и приоритетите на младежта;
– мога да работя, заедно с други ентусиасти за изграждането на по-социално отговорно и активно гражданско общество от млади хора;

2. Съвети за конкурса БГМД? Как да се подготвим? Как да бъдем успешни?
– най-важното е да имаш мотивация, стремеж към успех и готовност за усилена работа;
– да бъдеш убеден, че това е Проектът, на което би искал да се посветиш през следващата една година;

3. Какво за вас лично донесе позицията БГМД?
– донесе ми удовлетворението да правя това, което искам, за да променя това, което не харесвам;
– многобройните приятелства, които създадох през тази година, с други млади хора от различни страни, усили моята вяра в капацитета на младите хора и ме направи по-оптимистична и заредена с енергия, неспираща да мечтая.

4. В 1-3 думи какво за вас е БГМД?
активно участие, усилена работа в екип

***

Атанас Михнев

БългарскиМладежки Делегат 2011-2012
1. Защо да кандидатствам за БГМД?
Работата на Младежкия делегат може да промени статуквото в България и на международно ниво!

2. Съвети за конкурса БГМД? Как да се подготвим? Как да бъдем успешни?
– бъдете себе си. Ориентирайте си към ВАШИТЕ идеи, ВАШИТЕ силни страни.

3. Какво за вас лично донесе позицията БГМД?
– възможност да дам на световната младежка политика своето лице и своите виждания.

4. В 1-3 думи какво за вас е БГМД?
– програмата е каквато я направите вие!

***

Кристина Попова
Български Младежки Делегат 2011-2012
Магистър по Международна Сигурност в Станфорд, САЩ

1. Защо да кандидатствам за БГМД?
– защото имам мнение по важни въпроси, вълнуващи българската младеж и идеи как да привлека внимание към тях;
– защото вярвам, че международните организации могат да спомогнат за развитието на младите хора;

2. Съвети за конкурса БГМД? Как да се подготвим? Как да бъдем успешни?
– помислете добре с какво най-много бихте допринесли за Програмата; кой са вашите най-силни качества;
– бъдете добре информирани относно нацинални и международни събития;

3. Какво за вас лично донесе позицията БГМД?
– увереност в собствените му умения;
– непреклонна вяра в невероятните способности на група млади хора с позиция;

4. В 1-3 думи какво за вас е БГМД?
– възможност и отговорност;

***

Велислава Иванова
Български Младежки Делегат 2010-2011

1. Защо да кандидатствам за БГМД?
– програмата дава възможност младите хора да започнат да бъдат разпознавани като отговорен и надежден партньор в процеса на взимане на решения.
– тя дава възможност да се защитават интересите на младите хора, като в същото време имам удоволствието да работя с креативни и посветени млади хора.

  2. Съвети за конкурса БГМД? Как да се подготвим? Как да бъдем успешни?
– подготви се за предизвикателството на програмата, която изисква непрекъснато придобиване и прилагане на знания, за да помогнеш на България да изиграе своята роля като надежден партньор за стабилно сътрудничество в динамично променящата се международна среда.

3. Какво за вас лично донесе позицията БГМД?
– научи ме колко важно е да съществува програма, която да бъде мост между младите хора и взимащите решения за активен диалог, колко креативни могат да бъдат младите хора за разрешаването на предизвикателствата днес и какво богатство може да бъде наличието на различни гледни точки, които ни помагат да намерим правилните отговори, зачитащи индивидуалните идентичност и интереси.

4. В 1-3 думи какво за вас е БГМД?
– БГМД е инициативен и отговорен млад човек, който е способен до води положителна промяна!

***

Благовест Кирилов
Български Младежки Делегат 2010-2011

1. Защо да кандидатствам за БГМД?
– за да покажем, че младежите са активни, че младежите искат и могат да работят за България.
– позицията дава изглед към бурния живот на международната дипломация

2. Съвети за конкурса БГМД? Как да се подготвим? Как да бъдем успешни?
– потърсете информация за ООН и младежките делегати, цели, програми и начини за изказване.
– бъдете уверени в себе си, покажете своите идеи и ги защитете.
– за успеха е нужен добър екип – фокус върху екипната работа!

3. Какво за вас лично донесе позицията БГМД?
– позицията БГМД показва колко е важна работата в екип.
– позицията подпомага познаването основните проблеми на младежта
– позицията дава уникална възможност за комуникация с активни младежи от други страни.

4. В 1-3 думи какво за вас е БГМД?
Възможност за промяна

***

Ивайло Стоименов
Български Младежки Делегат 2007-2008

Член на Управителния съвет на Дружество за ООН в България

1. Защо да кандидатствам за БГМД?
– не знам дали го осъзнавате, но отивайки в Общото събрание на ООН, представлявате на най-големия световен политически форум младите хора в цялата си родина – вие сте България! Едва ли има по-голяма чест и по-високо постижение за един млад активен гражданин – успех в конкурса и не забравяйте каква отговорност е това!11.1.

2. Съвети за конкурса БГМД? Как да се подготвим? Как да бъдем успешни?
– захващайки се с участието си в конкурса, направете го както трябва – научете всичко необходимо за Организацията на Обединените нации и за младежките политики на национално, европейско и глобално равнище. Ако това ви се струва твърде трудно, моят съвет е да не кандидатствате.
Когато стигнете до събеседването, бъдете спокойни и се усмихвайте – също както и самите вие, журито иска да се представите възможно най-добре.

3. Какво за вас лично донесе позицията БГМД?
– за мен това бе кулминацията на работата ми като основател и дългогодишен председател на Младежката организация на Дружеството за ООН, една възможност да взема участие на живо в оформянето на младежката политика на глобално ниво, да се срещна със световни авторитети в действие. Щастлив съм, че през 2007 поставихме основите на една великолепна инициатива, която се развива с всяка следваща година и благодарение на нея много други страни по света има какво да научат от нашата България.

4. В 1-3 думи какво за вас е БГМД?
– шанс за младите гласът им да започне да се чува;