Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

916
Featured

България търси своите нови младежки делегати към ООН

За осемнадесета поредна година чрез конкурс в четири кръга ще бъдат определени двамата официални младежки представители на България към Организацията на обединените нации с мандат 2024-2025 година.

Дружеството за ООН в България с официалната подкрепа на Министерството на външните работи на Република България и своите партньори от неправителствения сектор организира за осемнадесета поредна година национален конкурс за избор на български младежки делегати към ООН. Селекционната кампания, която се състои в етапи онлайн и на живо, ще се проведе в периода от 16 март до юли 2024 г.

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ дава възможност на двама млади души да се включат в делегацията на България към Общото събрание на ООН, Комисията по социално развитие на ИКОСОС и други международни форуми, където работят с правомощия, сравними с тези на акредитиран дипломат, съгласно политиките на ООН за младежта. Двамата младежки делегати изпълняват важната роля на представители на гласа на младежите в България на най-високо междуправителствено ниво.

В рамките на 18-месечния мандат работата на делегатите е насочена предимно към младежките политики и актуалните за българската младеж теми и предизвикателства. Въпреки трудностите, произтичащи от световните и националните кризи през последните три години, българските младежки делегати продължават своето активно участие в обществените процеси, като усърдно отстояват интересите на младите хора. А България остава припознат сътрудник в насърчаването на младежкото участие на международно ниво вече повече от 16 години.

Кандидатствате или номинирайте подходящ за позицията млад човек на ttp://bgyouthdelegate.org/apply-now-2024/ до 23:59 ч. на 13.04.2024 г.

About Author

administrator