Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

Стани следващият Български младежки делегат към ООН (1)

България търси своите нови младежки делегати към ООН

За седемнадесета поредна година чрез конкурс в четири кръга ще бъдат определени двамата официални младежки представители на България към Организацията на обединените нации с мандат 2023-2024 година.

Дружеството за ООН в България с официалната подкрепа на Министерството на външните работи на Република България и своите партньори от неправителствения сектор организира за седемнадесета поредна година национален конкурс за избор на български младежки делегати към ООН. Селекционната кампания, която се състои в етапи онлайн и на живо, ще се проведе в периода от 14 март до юли 2023 г.

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ дава възможност на двама млади души да се включат в делегацията на България към Общото събрание на ООН, Комисията по социално развитие на ИКОСОС и други международни форуми, където работят с правомощия, сравними с тези на акредитиран дипломат, съгласно политиките на ООН за младежта. Двамата младежки делегати изпълняват важната роля на представители на гласа на младежите в България на най-високо междуправителствено ниво.

В рамките на 18-месечния мандат работата на делегатите е насочена предимно към младежките политики и актуалните за българската младеж теми и предизвикателства. Въпреки трудностите, произтичащи от световните и националните кризи през последните три години, българските младежки делегати продължават своето активно участие в обществените процеси, като усърдно отстояват интересите на младите хора. А България остава припознат сътрудник в насърчаването на младежкото участие на международно ниво вече повече от 15 години.

Кандидатствате или номинирайте подходящ за позицията млад човек на ttp://bgyouthdelegate.org/apply-now-2023/ до 23:59 ч. на 14.04.2023 г.

About Author

administrator