Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

BGyouthdg2022-min

България търси новите младежки делегати към ООН

За шестнадесета поредна година в конкурс от четири кръга ще бъдат избрани следващите официални младежки представители към Организацията на Обединените нации с мандат 2022-2023 година.

Дружеството за ООН в България с официалната подкрепа на Министерството на външните работи на Република България организира за шестнадесета поредна година национален конкурс за избор на български младежки делегати към ООН. Селекционната кампания продължава от март до юни 2022 г, като включва етапи онлайн и на живо.

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ дава възможността на двама млади души да се включат в делегацията на България към Общото събрание на ООН, Комисията по социално развитие на ИКОСОС и други международни форуми, където те работят с правомощия, сравними с тези на акредитиран дипломат, по решенията на ООН за младежта. Двамата младежки делегати заемат отговорната позиция да представляват гласа на младежите в България и да отстояват техните интереси на най-високо междуправителствено ниво.

В световен план България е доказан лидер в насърчаването на младежкото участие на международно ниво с вече повече от 15-годишна утвърдена практика. През изминалите две години добрият национален пример бе затвърден. Въпреки пандемията от COVID-19 младежките делегати останаха активни, както на национално, така и на международно ниво.

Двамата младежки делегати се избират чрез прозрачен национален конкурс от четири кръга. Подробности за него може да откриете на уебсайта на Програмата (http://bgyouthdelegate.org/). Мандатът на делегатите е със срок от 18 месеца, през които те имат различни задължения на национално и международно ниво, като работата им е насочена главно към младежките политики и актуалните за българската младеж теми и предизвикателства.

Можете да кандидатствате или да номинирате подходящ за позицията млад човек на http://bgyouthdelegate.org/apply-now-2022/ до 23:59 ч. на 18.04.2022 г.

За повече информация:

www.facebook.com/bgyouthdelegate

questions@bgyouthdelegate.org

About Author

administrator