Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

1-Брифинг български младежки делегати към ООН_март 2021_small

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ служи за овластяване на младите хора и участието им в процеса на вземане на решения

„Програмата „Български младежки делегати към ООН“ е елемент от политиката на Министерството на външните работи за овластяване на младите хора и участието им в процеса на вземане на решения в системата на ООН и национално ниво” – това заяви заместник-министърът на външните работи на България Милен Люцканов.

Той днес участва в брифинг на българските младежки делегати към ООН, който по традиция се провежда през март. Брифингът се проведе изцяло онлайн.

Кристиана Стоянова и Тодор Рогошев, български младежки делегати към ООН за 2020-2021, отчетоха дейността си за периода декември 2020 – март 2021. Акцент бе участието им в 59-та сесия на Комисията по социално развитие (КСР) на ИКОСОС, която тази година се проведе във виртуален формат. В изказването си делегатите засегнаха техническото обезпечаване на обучението по време на пандемията и достъпа до качествено образование и възможности за развитие на младите. „С изказванията си призовавахме да се вземат необходимите мерки за достъп до необходимите технологии с цел възстановяване от пандемията COVID-19, като по този начин се решат и едни от основните предизвикателства за равенство на 21-ви век“, подчертаха Кристиана и Тодор.

2-Кристиана Стоянова_БМД към ООН 2020-20213-Тодор Рогошев_БМД към ООН 2020-2021-small

Освен виртуалното участие в Комисията, за първи път младежки делегати към ООН бяха поканени да участват в среща на високо равнище на Групата на приятелите на децата и Целите за устойчиво развитие, с присъствие на изпълнителния директор на УНИЦЕФ и редица посланици. Единствено младежки делегати от България и Люксембург взеха активно участие, като Тодор Рогошев отправи и кратко изказване с фокус върху образованието по време на COVID-19. Младежките ни делегати представиха и плановете си организиране на срещи с младежи по места с цел проучване за възможностите за младежко участие на местно ниво. „Все повече млади хора са запознати с Целите на ООН и ние искаме да задълбочим тяхното познание за глобалните процеси и как те се отразяват на всеки един от нас“, отбелязаха Кристиана и Тодор.

Тази година за първи път представители на Програмата „Български младежки делегати към ООН“ и Дружеството за ООН в България участваха в Регионалния форум за устойчиво развитие, организиран от Икономическата комисия за Европа на ООН. Форумът се проведе на 17 и 18 март в хибриден формат и беше предшестван седмица, изпълнена със съпътстващи събития и кръгли маси, посветени на три основни теми – хората, просперитета и планетата.

На онлайн брифинга присъстваха дипломати и представители на ресорните дирекции в министерството, Дипломатическия институт, експерти от Министерство на младежта и спорта, представители на Управителния съвет на Дружество за ООН в България и партньори от неправителствени и младежки организации – Българска платформа за международно развитие (БПМР), Национален младежки форум (НМФ), Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО) и сдружение „Национална младежка карта”.

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ се координира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи.

About Author

administrator