Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

YS_Globescotters_Circle_Header

Участие на българските младежки делегати към ООН в международна младежка конференция “Globescotters”

На 31.10.2020г. се проведе онлайн международна младежка конференция “Globescotters”, инициирана от Young Scot – националната информационна и обучителна шотландска организация за младежи между 11 и 26г.. Събитието бе организирано съвместно с Британския съвет и правителството на Шотландия, а участници бяха 40 млади хора от различни точки на света – присъстваха представители на Замбия, Малта, Испания, Черна гора, Франция, Уелс и Гърция. Луиз Макдоналд – изпълнителен директор на Young Scot и президент на EYCA (Европейска младежка карта), Лий Гибсън – директор на Британски съвет Шотландия, както и Джени Гилрут – Министър за Европа и международното развитие на Шотландия бяха почетните гости на конференцията, като те приемаха преки препоръки от младежите по ключови въпроси.

Източник: YoungScot, Twitter

Източник: @YoungScot, Twitter

Целта на събитието бе да свърже младите шотландци именно с младежи от цял свят, с които да могат да обменят добри практики по 3 от Целите за устойчиво развитие. Това бяха 3 Здраве, 5 Равенство между половете и  13 Климатичните промени. Влиянието на КОВИД-19 пандемията не само върху ЦУР, но и върху социалните отношения и менталното здраве също бяха на дневен ред сред основните въпроси. Шотландия споделиха, че прагът за гласуване в страната е бил намален до 16-годишна възраст с цел промотиране на значението на гражданското образование от ранна възраст и възможност на младите хора да участват в демократичните процеси. 

Screen Shot 2020-10-31 at 16.04.35

По време на конференцията младите хора бяха разпределени във фокус групи по темите след попълването на анонимна интерактивна анкета. Българският младежки делегат с мандат 2019/2020г Богомила Корманова взе активно участие, отстоявайки интересите на младите хора в България по климатичните въпроси. След интересната дискусия бяха съгласувани 3 основни точки – младите хора да бъдат включени и овластени в процесите по вземане на решения на всички нива и по всички теми, а формалният образователният процес и учебната програма да претърпят промени в посока повече информация за климатичните промени и влиянието, което имаме по тях, както и по-широко разпространено неформално образование чрез медийни кампании, например. Богомила отправи директна препоръка за приложението на програмата “Младежки делегати към ООН”, като изтъкна, че към този момент нито Шотландия в частност, нито Обединеното кралство излъчват младежки представител в ООН, а това е добра възможност гласът на младите хора да бъде чут на национално и международно ниво.

Участието на представител на Програмата „Български младежки делегати към ООН“ бе възможно по покана на един от основните партньори на Програмата – EYCA Bulgaria (Сдружение „Национална младежка карта“).
Програмата „Български младежки делегати към ООН“ се координира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи на Р България. 

About Author

administrator