Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

UNGA75_H.E.Georgi Panayotov_and_Ms.Bogomila Kormanova(on the screen)

За първи път българските младежки делегати с видеообръщение пред Общото събрание на ООН

„Българските младежи активно търсят развитие в сферите на качественото образование и заетостта – те остават наши основни приоритети като младежки делегати, въпреки настоящата ситуация. Именно затова е от огромно значение да осигурим още по-засилено младежко участие, ангажиране и овластяване на всички нива – младежта е ключова за постигане на позитивна промяна.“ – това подчерта Богомила Корманова, един от двамата български младежки делегати към ООН за 2019/2020, в първото по рода си виртуално участие в сесия на Организацията на обединените нации.

 Bulgarian Youth Delegate to the UN_Ms.Bogomila Kormanova

Тази есен за първи път българските младежки делегати към ООН отправиха дистанционно своето изказване от името на младежта в България. Страната ни отново се доказа като успешен и добър пример за младежко овластяване на най-високо междуправителствено ниво. То се осъществява вече 14 години през Програмата „Български младежки делегати към ООН“, координирана от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Минитерството на външните работи. Държавата ни бе от първите дала заявка за дистанционно включване на младежките делегати – пример, към който се присъединяват и Германия, Румъния, Финландия, Албания.

В изказването си Богомила подчерта важността на младежкото участие и силата на младежта да води към положителна социална промяна. Младежкият делегат очерта приоритетите за мандата на делегатите, които остават качествено образование и заетост. Това са двете сфери, които българската младеж продължава устойчиво да посочва като приоритетни за търсене на развитие и подобрение. Богомила отбеляза и 75-тата годишнина от създаването на ООН, както и 65-тата годишнина от приемането на България като държава-член.

Форматът на националното изказване е прецедент и по причина, че за първи път младежкият делегат прави своето обръщение преди посланика на държавата. Посланик Георги Панайотов, постоянен представител на Република България в ООН, подчерта ключовата и положителна роля на Програмата „Български младежки делегати към ООН“ в процесите на вземане на решения, като я посочи за успешен пример за ефективно младежко включване.

Настоящите младежки делегати на България към ООН Богомила Корманова и Минко Даскалов проведоха своите две присъствени посещения в централата на ООН през изминалата година, като настоящата глобална обстановка наложи виртуалното участие на делегатите. Новоизбраните през тази година делегати Кристиана Тодорова и Тодор Рогошев работят рамо до рамо с Богомила и Минко, което позволява утвърждаване на приемствеността между делегатите в Програмата, както и още по-добра подготовка за работата в защита интересите на българската младеж на най-високо международно равнище.

BGYDs_Bogomila Kormanova_Todor Rogoshev_Kristiana Todorova_Minko Daskalov__

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ вече 14 години се координира от Дружеството за ООН в България с официалната подкрепа на Министерството на външните работи на Република България.

About Author

administrator