Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

New_logo

Кампания „Преподаватели иноватори“

Българските младежки делегати към ООН с мандат 2019/2020 година Богомила Корманова и Минко Даскалов заедно с техния екип от доброволци стартират онлайн кампания под надслов „Преподаватели иноватори“.

IMG_20200914_213127

Вследствие от проведената през лятото на 2019 година на национално равнище анкета сред младежта бяха изведени приоритетните области за текущия мандат на младежките делегати, а именно качествено образование и заетост. Като един от най-разпространените отговори за често срещан проблем от младежите в България в областта на образованието бяха посочени остарелите методи на преподаване в училище и университета. Мнозина изразиха нуждата за осъвременяване и/или дигитализация на преподавателските практики. Така се ражда и идеята за кампанията.

,,Преподаватели иноватори“ започва на 15 септември 2020 г., като има за цел да даде гласност на добри практики в образованието в национален план, да покаже новаторски методи на обучение и след задълбочен анализ да ги представи под формата на препоръки към Министерството на образованието и науката на Република България. Всяка седмица на Фейсбук страницата на българските младежки делегати към ООН (https://www.facebook.com/bgyouthdelegate/) ще бъдат представяни интервюта с преподаватели в сферата на средното и висшето образование. По този начин ще можете да се запознаете по-отблизо с техните лични истории и индивидуалните им методи на преподаване, отличаващи ги с иновация, креативност и ефективност.

Качественото образование е една от 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН (ЦУР). Посочена е като една от областите с национален приоритет. През 2015 г. е приет нов Закон за предучилищно и училищно образование и се правят промени в Закона за професионалното образование и обучение, като и до днес образованието у нас продължава да се модернизира и обновява.

About Author

administrator