Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

BGYDs_Bogomila Kormanova_Minko Daskalov

Български младежи пред ООН: Финансирането на качествено образование е най-добрата инвестиция, която една нация може да направи

„Българските младежи се надяват на по-добро и сигурно бъдеще. Бъдеще, което осигурява равен достъп до качествено образование за всички и необходимата социална, икономическа и устойчива среда за достойна работа. Финансирането на качествено образование е най-добрата инвестиция, която една нация може да направи.“ Това казаха българските младежки делегати към ООН Богомила Корманова и Минко Даскалов пред Икономическия и социален съвет на ООН (ИКОСОС) по време на 58-та сесия на Комисията по социално развитие (КСР), провела се в периода 10-19 февруари 2020 г.

Късно снощи младежките ни делегати се завърнаха от втората си работна визита в Централата на ООН в Ню Йорк. По време на посещението им те отправиха официална реч от името на българските младежи, организираха съпътстващо събитие за качественото образование в дигиталната ера и проведоха редица срещи на високо равнище с фокус върху младежките политики и участието на младите хора в процесите на вземане на решения.

Изказването на младежките делегати пред международната общност е сред най-важните дейности по време на пътуването им до Ню Йорк. Тази година то адресира проблемите, свързани с темата на форума – бездомничеството и преодоляването му чрез достъпни жилища и системи за социална защита за всички, като представи и българския опит. „Липсата на възможности за работа с достойни условия на труд води не само до по-високи нива на безработица, но също и до проблеми като социално изключване, бедност и бездомност“, отбеляза Богомила Корманова пред посланиците на държавите-членки. Делегатите отчетоха и напредъка на България по линия на младежката безработица, чието равнище е намаляло до 12,7% през 2018 г., в сравнение със средното ниво от 13,5% в световен мащаб. В речта си те изтъкнаха, че страната ни постига това, въвеждайки онлайн бюра по труда, кариерни форуми и обмен на квалификационен опит между професионалисти и младежи. Минко Даскалов подчерта, че университетите и институтите за проучвания трябва да бъдат модернизирани, децентрализирани, специализирани и по-добре категоризирани, като по този начин ще се подобри качеството им и младите хора ще получат нужните им практически умения, възможности за бизнес и кариерно развитие.

                           BGYDs_Bogomila Kormanova---                         BGYDs_Minko Daskalov---

В рамките на работното им посещение в Централата на ООН Богомила и Минко проведоха съпътстващо събитие на тема „Качествено образование в дигиталната ера“ с фокус върху Цел 4 – Качествено образование, от Целите за устойчиво развитие на ООН. Събитието беше осъществено в сътрудничество с колегите им младежки делегати от Румъния. Постоянният представител на България към ООН посланик Георги Панайотов и неговият румънски колега Йон Джинга откриха събитието, като акцентираха в речите си върху основополагащата роля на качественото образование за изпълнението на 17-те глобални цели и постигането на Програма 2030 за устойчиво развитие на света. Младежките делегати представиха световния прогрес по Цел 4, като обърнаха внимание на предизвикателствата в България – качеството на образователната система, непълното разпространение и достъп до неформално образование, остарелите преподавателски практики и липсата на връзка с пазара на труда. В контекста на успешното преодоляване на тези предизвикателства Богомила и Минко представиха и добри практики и успехи на национално ниво, давайки примери за политики, кампании и инициативи на правителствения и неправителствения сектори, които адресират тези проблеми. Събитието бе закрито с доклада „Бъдещето на образованието“, който бе представен от Лили Грей от ЮНЕСКО и който през 2021 година ще стане публичен.

Youth Delegates at the Permanent Mission of the EU to the UN

Посещението на Богомила и Минко стартира с участие в координационна среща на Постоянното представителство на Европейския съюз (ЕС) към ООН, на която присъстваха всички младежки делегати, представители на държави-членки на ЕС. Такава среща се провежда за първи път в историята на Програмата за младежки делегати към ООН и допринесе за обсъждане на общата стратегия на Съюза за преговори по ключови резолюции и включването на младите хора в процеса. Срещата показва и политическата воля на държавите-членки на ЕС да работят по-тясно с младежки представители по въпросите за младежта. В рамките на срещата българската програма за младежки делегати към ООН бе представена и високо оценена като добра и устойчива практика.

Работните визити в централата на ООН в Ню Йорк на българските младежки делегати към ООН се осъществяват всяка година с подкрепата на Министерството на външните работи на Р България. Програмата „Български младежки делегати към ООН“ се координира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи.

Линк към видеото от речта на делегатите: http://bit.ly/2uTlkkp.

About Author

administrator