Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

постер 3

МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЛЕГАТИ СТАРТИРАТ КАМПАНИЯ „УМЕНИЯ НА 21 ВЕК И РАБОТА НА БЪДЕЩЕТО“

Oт днес започва информационната кампания на българските младежки делегати към ООН за 2018/2019 – Дилиян Манолов и Явор Гочев. Тя е посветена на уменията на 21 век и работата на бъдещето, като кампанията е един от основните фокуси на мандата на младежките делегати.

В следващите няколко месеца те ще публикуват полезна информация относно кои са тези умения, които се смятат за изключително важни за успешната реализация, как могат да бъдат придобити и какво е тяхното практическо приложение. В седмични постове на Фейсбук страницата на делегатите (https://www.facebook.com/bgyouthdelegate/). Дилиян и Явор ще представят информация, както и практически идеи и насоки за развитието на тези умения. Също така ще ги обвържат с работата на бъдещето и ще покажат как ООН и различни други световни организации се ангажират с популяризирането им.

Първият пост по темата е посветен на важността на тези умения, като ООН обявява 15 юли за Световен ден, посветен на уменията на младите.

Умения на 21 век и защо те са важни?

Според данни на ООН, три пъти по-голям е рискът един млад човек да бъде безработен в сравнение с възрастните, като младите хора непрекъснато са изложени на по-ниско качество на работните места, по-голямо неравенство на пазара на труда и по-дълги и по-несигурни преходи между училище и работа. В допълнение, по-вероятно е жените да са безработни и да не получават еднакво възнаграждение, както и да работят на непълно работно време или да работят на временни договори.

Ето защо образованието и обучението са ключови фактори за успеха на пазара на труда. За съжаление, съществуващите системи не успяват да отговорят на нуждите от учене на много млади хора, а проучванията на резултатите от обучението и уменията показват, че голям брой младежи имат ниски нива на постижения в областта на основната грамотност и математика. За да повиши осведомеността относно важността на инвестирането в развитието на уменията на младите хора, Общото събрание на ООН реши в резолюция A/RES/69/145 да определи 15 юли за Световен ден на младежките умения. Този ден има за цел да популяризира всички умения, които са ключови за успешната реализация на един млад човек в обществото, в което живее.

В следващите седмици и месеци младежките делегати ще направят сравнение между уменията, които биват припознати от различни институции и международни организации, и ще представят тези, над които ще се спрат.

Очаквайте следващите публикации!

About Author

administrator