Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

1

България представи добри практики за приобщаването на младежи в риск пред ООН

„Бихме искали да подчертаем съществената роля на развиването на компетенции и умения, които позволяват на младите хора да намерят смислена работа, да участват активно като граждани в демократичните общества и да подкрепят тяхното личностно развитие.“ Това бе част от речта на  Дилиян Манолов и Явор Гочев пред държавите-членки на ООН. Официалното изказване бе част от работната визита на българските младежки делегати към ООН и участието им в 57-та сесия на Комисията по социално развитие в периода 10-21 февруари.

По време на визитата си в централата на ООН в Ню Йорк, българските младежки делегати, заедно със своите чешки колеги, организираха съпътстващо събитие, посветено на приобщаващото образование за хора с увреждания. То беше подкрепено и съорганизирано от постоянните представителства към ООН на България и Чехия, като панелисти в събитието бяха посланиците на двете страни Георги Панайотов и Мари Шатардова, както и експерти от УНИЦЕФ и отдела на ООН за приобщаващо социално развитие.

2

Дилиян Манолов подчерта, че промените в законодателството в България подобряват достъпа до образование поради факта, че са асертивни – ненарушаващи човешките права. Той даде и конкретен личен пример как заниманията му по актьорско майсторство са страдали заради неприспособимостта на училищните занимания и на получаваната социална подкрепа. „В момента хората с увреждания получават по-голяма подкрепа и възможност да се впуснат в подобни начинания благодарение на промените, които бяха направени“, отбеляза той. 

Целта на събитието бе да се споделят добри практики от двете страни, като след това бе представена и международната картина, свързана с приобщаващото образование за хора с увреждания. Мария Мартиньо от отдела на ООН за приобщаващо социално развитие даде международен поглед върху темата за достъпността в образованието. Тя представи интерактивна карта на хиляди училища по цял свят. Тези училища са индексирани по достъпност и е притеснително, че дори при държавите от ЕС има държави и региони със силно достъпни или силно недостъпни учебни заведения и места за прекарване на свободното време. Анна Бурляева от УНИЦЕФ представи виждането на организацията за достъпността на образованието. Тя сподели, че в основата на всички политики стои разбирането, че изключването струва повече от включването на хора с увреждания.

3

В своето изказване от името на българската младеж пред Комисията за социално развитие Явор Гочев подчерта нуждата страните-членки да удвоят своите усилия по отношение на предоставянето на равен достъп до качествено и приобщаващо образование, особено когато става дума за хората в риск. Дилиян Манолов призова страните-членки на ООН да припознаят приобщаващото образование като основен фактор в развитието на равни възможности за младите хора, социално включване и да допринесат за неговото постоянно развитие, което ще позволи то до отговори на нуждите на постоянно променящия се свят.  Изказването на българските младежки делегати, както и кратък обзор на работата им по време на посещението им в Ню Йорк може да видите тук.

Участието на младежките делегати на сесията на Комисията за социално развитие се осъществява с подкрепата на Министерството на външните работи на Република България.
По-малко от 40 държави имат програми „Младежки делегат към ООН“, като българската програма е една от най-успешните в световен мащаб. Това се дължи на ползотворното сътрудничество между Министерството на външните работи на Република България и Дружеството за ООН в България.

About Author

administrator