Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

briefing_UN Youth Delegates_december 2018 (2)--

КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И УДОВЛЕТВОРЯВАЩА РАБОТА СА ПРИОРИТЕТИ НОМЕР ЕДНО ЗА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ

 „Приветстваме устойчивото сътрудничество с Дружество за ООН през годините досега и се радваме на успехите, които младежките делегати постигат на международно и национално ниво. Участието на младежите в Ню Йорк винаги оставя ярка следа”, отбеляза г-н Мускуров от Дирекция “ООН и сътрудничество за развитие“ на Министерство на външните работи. Това са част от думите, с които започна днес среща – брифинг в Министерството на външните работи, по време на която българските младежки делегати към ООН представиха дейностите и инициативите си през изминалата година.

На брифинга в МВнР присъстваха дипломати и представители на ресорните дирекции в министерството, експерти от Министерство на младежта и спорта, представители на Управителния съвет на Дружество за ООН в България и партньори от неправителствени и младежки организации – Национален младежки форум (НМФ) и Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО).

Младежките делегати Ася Панджарова и Ралица Диканска с мандат 2017-2018 г. и Дилиян Манолов и Явор Гочев с мандат 2018-2019 г. обърнаха внимание на работните визити в Организацията на обединените нации, както и на инициативите, организирани в България през последната година.

briefing_UN Youth Delegates_december 2018 (1)--

В представянето си Ася Панджарова и Ралица Диканска акцентираха върху проведената през годината кампания „Спорт за развитие“, чиято цел бе да представи силата на спорта като средство за постигане на устойчиво развитие. Делегатите разказаха за участието си в Информационни дни на развитието, организирани от Българска платформа за международно развитие, по време на които проведоха допитване за събиране на мнения и идеи за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН, които да бъдат представени като препоръки от българските младежи.

Ралица и Ася се спряха и върху присъствието си на международни форуми, свързани с младежки политики, както и върху дейността си като разпространители на програмата „Младежки делегат към ООН“, където споделят добрите практики, установени у нас с представители на други държави.

briefing_UN Youth Delegates_december 2018--

Дилиян Манолов и Явор Гочев споделиха детайли около работната си визита по време на сесията на Трети комитет по социални, хуманитарни и културни въпроси, където те направиха изказване от името на българските младежи. Изказването е фокусирано върху предварително проведено онлайн национално проучване, насочено към актуалните предизвикателства пред българската младеж. „Посочените от тях проблеми – качество на образованието и неудовлетворяваща работа, могат да бъдат разрешени с придобиване на умения по предприемачество и умения на XXI-ви век“, акцентираха Дилиян и Явор, представяйки приоритетите си за мандата като младежки делегати.

Явор и Дилиян разказаха и за организираните три съпътстващи събития в Ню Йорк. Фокусът им е работната среда и предизвикателства в Централна и Източна Европа, сигурност в дигиталния свят и хора с увреждания и как те да станат активни партньори в социалните процеси, а не само бенефициенти на социални политики.

Младежките делегати за 2018-2019 представиха целите и задачите, които ще изпълнят през 2019 г. като действия по приоритетите си. Работата на делегатите ще бъде свързана с организиране на събития в страната по темите качествено образование, удовлетворяваща работа и умения на XXI-ви век.

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ е една от най-успешните подобни програми в световен мащаб. В България тя се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с официалната подкрепа на Министерството на външните работи и партньори от неправителствения сектор.

About Author

administrator