Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

DSC01465---

България подкрепя новата стратегия за младежта на ООН

Българските младежки делегати към ООН Явор Гочев и Дилиян Манолов ще подкрепят представената миналата седмица Стратегия за младежта на ООН по време на участието си в 73-та сесия на Трети комитет на Общото събрание на ООН.

Българските младежки делегати с мандат 2018-2019 г. отпътуваха днес за Ню Йорк, където за дванадесета поредна година ще представят гласа на младите хора в България пред най-голямата международна организация. Това е първото работно посещение в централата на ООН в рамките на мандата на новите ни младежки делегати. Явор и Дилиян ще представят изказване пред Трети комитет. В него те ще акцентират върху основните приоритетни области за мандата си – образование и младежка заетост.

В речта си двамата делегати ще включат и изведените от младите хора в България въпроси, свързани със здравето, опазването на околната среда и злоупотребата с наркотици. Заедно с образование и младежка заетост това са предизвикателствата, които младежите на възраст между 15 и 29 години в България определиха за основни в проведената от делегатите анкета в периода 10 август и 10 септември т.г. В допитването, изградено върху Програмата за действие за младежта на ООН, взеха участие на 700 респондента. Участието на делегатите в 73-та сесия на Трети комитет се провежда едва една седмица след представянето на новата стратегия на ООН за младежта и ще бъде от ключово значение за събирането на допълнителна подкрепа за документа.

В рамките на работното си посещение двамата младежки делегати ще проведат и три събития. Две от тях са с приоритет образование, заетост и хора с увреждания, а третото се фокусира върху опазване на правата на човека в дигитална среда. Събитията са организирани съвместно с младежките делегати на Германия, Румъния, Полша, Чехия, Унгария, Словакия и Люксембург.

 

Програмата се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с официалната подкрепа на Министерството на външните работи, Национален младежки форум, както и със съдействието на ISIC Bulgaria (Асоциация за подпомагане на академичната общност).

About Author

administrator