Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

IMG-20180630-WA0000

За поредна година българските младежки делегати участват в срещата по застъпничество в рамките на ООН в Брюксел

Между 29 юни – 1 юли в Брюксел се проведе срещата по застъпничество в рамките на ООН, организирана от Европейски младежки форум. Тя събра на едно място младежки делегати от 16 европейски страни – Австрия, Белгия, България, Дания, Естония, Финландия, Германия, Ирландия, Норвегия, Люксембург, Словения, Унгария, Холандия, Полша, Швейцария, Швеция. България беше представена отАся Панджарова, един от двамата Български младежки делегати за 2017/2018 година. Паралелно със срещата на делегатите, за втори път се провежда и работна среща на координатори на програми „Младежки делегати към ООН“ в Европа. В нея участва координатора на Програмата в България Александра Мирчева.

Какво се случи на срещата на младежките делегати?

В рамките на трите дни от срещата делегатите преминаха през редица активности, които им помогнаха да научат повече за структурата на ООН, как работи, кои са основните органи. Най-голям фокус беше поставен върху идентифициране на пространствата в ООН, в които се дискутират теми, свързани с младите хора и младежките делегати могат да участват активно в изграждането на политики.

На следващия ден младежките делегати имаха възможността да преминат през основните моменти от своето предстоящо участие в рамките на Трети комитет на Общото събрание през октомври 2018г. Като делегат, който вече е имал възможността да участва в 72-та сесия на Общото събрание, Ася Панджарова сподели впечатления и разказа как протича един работен ден в рамките на работната визита, с кого общуват делегатите в Ню Йорк и в какви срещи имат възможността да участват.

Младежките делегати имаха възможността да споделят своите приоритети, области на работа и да обменят опит и идеи по между си за осъществяване на съвместни събития по време на визитата си в ООН.

Какво се случи на срещата на координаторите?

Срещата на координаторите се провежда за втора поредна година и цели да повиши качеството на програмите „Младежки делегати към ООН“ в Европа и да включи държави, които все още нямат подобна програма. Тази година в срещата се включиха координаторите от Словения, Финландия, Швеция, Норвегия, както и представител на Азербейджан, където все още няма установена Програма. България участва за първи път в срещата.

Координаторите имаха възможността да работят с младежките делегати в няколко съвместни сесии, свързани с общ план за застъпничество. През останалото време те дискутираха добри практики, които да залегнат в документ на Европейски младежки форум за стандарти за качество на Програмите „Младежки делегати към ООН“ и качествено младежко участие в процеси и политики в рамките на ООН. Българската програма се открои с комплексна демократична и прозрачна процедура по избор на младежките делегати, както и с ефективното сътрудничество с Министерство на външните работи и други релевантни институции в рамките на мандата на делегатите – от предварителната подготовка преди техните работни визити до продуктивното включване на делегатите в работата на Постоянното представителство на България към ООН в Ню Йорк и последващите дейности на национално ниво.

Присъстващите на срещата координатори формираха неформална работна група към Европейски младежки форум, за да продължат работата по стандарти за качество на Програмите и в този смисъл България ще бъде активен участник в този процес. Групата взе решение и да бъдат събрани профилите на Програмите на европейските страни в обща публикация, която да служи за отправна точка за всяка държава, която работи за стартиране на Програмата.

––––––

Работната среща е традиционен форум, който подготвя европейски младежки делегати за качествената им работа по време на техния мандат. И тази година участието на представител от страна на България беше реализирано благодарение на дългогодишния партньор на програмата „Български младежки делегати към ООН“ – Национален младежки форум, и финансово подкрепено от EYC България (Национална младежка карта).

 

 

Програмата се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с официалната подкрепа на Министерството на външните работи, Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк и Национален младежки форум, както и със съдействието на ISIC Bulgaria (Асоциация за подпомагане на академичната общност).

About Author

administrator