Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

IMG-20180309-WA0000

България е доказан лидер на международно ниво в насърчаването на младежкото участие

Българските младежки делегати с мандат 2017/2018 Ася Панджарова и Ралица Диканска представиха в петък, 09.03., резултатите от втората си работна визита в Ню Йорк по време на среща-брифинг в Министерството на външните работи. В рамките на посещението си те участваха в Младежкия форум на ИКОСОС за 2018 година и в 56-тата сесия на Комисията за социално развитие.

„Откроихме, че младежта е приоритет по време на българското председателство на Съвета на ЕС, устойчивостта на програмата „Български младежки делегати към ООН” като пример за младежко участие, както и партньорството си с Национален младежки форум и Европейски младежки форум„, каза Ралица Диканска, представяйки изказването младежките делегати по време на речта им пред представителите на държавите-членки на Организацията на Обединените нации. Те представиха своите инициативи на национално ниво за ангажиране на студенти в български университети с изпълнението на Целите за устойчиво развитие. Младежките делегати откроиха насърчаването на разбирателството и толерантността чрез интеркултурен диалог и спорт като универсални средства за комуникация без предразсъдъци, което е в основата на устойчивите общества.

IMG_20180309_123736

В Ню Йорк младежките ни делегати участваха в организацията на две съпътстващи събития. Едното от тях бе насочено към младежката безработица и начини за справянето с това предизвикателство. Другото, осъществено заедно с колегите младежки представители от Румъния и Чехия, бе с фокус върху дебата като средство за ангажиране на младите и как може да бъде използван от младежките делегати в тяхната работа. „При представяне на Целите за устойчиво развитие пред младежите дебатът може да бъде използван като средство за диалог по различни теми, пряко свързани с тях, както и за събиране на идеи за постигането им”, казаха младежките делегати.

Ася и Ралица споделиха за участието си в няколко срещи заедно с министъра на младежта и спорта Красен Кралев по време на официалното му посещение в ООН по време на Младежкия форум на ИКОСОС. Подчертано бе припознаването на България като доказан лидер на международно ниво в насърчаването на младежкото участие, благодарение на добрата комуникация и сътрудничество между институциите и младите хора на всички нива.

След завръщането си в България младежките ни делегати взеха участие в ежегодната конференция LeapIn, която се проведе на 24.02.2018 в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието събра на едно място много младежи, с които Ралица и Ася имаха възможността да разговарят, като разпространяваха информация за Целите за устойчиво развитие, програмата „Български младежки делегати към ООН”, както и дейността на Дружеството за ООН в България, разнообразни текущи и предстоящи иниацитиви и възможностите да включване и участие в тях.

В края на месец февруари младежките ни делегати проведоха среща в Националната спортна академия. На събитието присъстваха много студенти, преподаватели и представители на спортните клубове към НСА, които имаха възможност да се запознаят с Целите за устойчиво развитие и как спортът може да бъде ефективно средство за тяхното постигане.

Ася и Ралица споделиха и за предстоящите инициативи на национално ниво – посещение на университети из страната с цел популяризиране Целите за устойчиво развитие, кампания и събития за популяризиране на спорта като средство за постигане на Целите за устойчиво развитие и информационни събития с фокус върху интеркултурния диалог.

 

Програмата се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с официалната подкрепа на Министерството на външните работи, Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк и Национален младежки форум, както и със съдействието на ISIC Bulgaria (Асоциация за подпомагане на академичната общност).

About Author

administrator