Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

20171125_205920

Интеркултурен диалог и ролята на спорта

На 24-ти ноември 2017 г. българските младежки делегати към ООН проведоха първото си събитие на национално ниво, пряко насочено към избраните приоритети за работа – интеркултурен диалог и спорт. Събитието беше осъществено в партньорство с Champions Factory и със съдействието на Labirint Works.

По време на събитието Ася и Ралица представиха програмата „Български младежки делегати към ООН“ и отговорностите на делегатите, както и избраните приоритети на дейност в рамките на мандата им. Беше обърнато внимание на термина „интеркултурен диалог“, неговата същност и значение и важността му в днешно време.

Ширин Амин, съосновател на Champions Factory и възпитаник на НСА, разказа за дейността на клуба и проектите на международно ниво, които осъществяват. Основен акцент в тях е спортът като средство за социално включване и осъществяване на интеркултурен диалог. Участие в събитието взеха млади хора и представители на Министерство на младежта и спорта.

received_10215681947385014

Програмата се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с официалната подкрепа на Министерството на външните работи, Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк и Национален младежки форум, както и със съдействието на ISIC Bulgaria (Асоциация за подпомагане на академичната общност).

About Author

administrator